Nepal Government Ministry of Forests and Environment Department of Forest and Soil Conservation Community Forest Study Center

CFSC Report 2022

Filters

# Province District Local Level Ward Fug Name Total Area (in hectare)
1 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 अकला 101.76
2 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 अकला देवि महिला 6.34
3 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 चिहानपाखा 0.24
4 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 गान्नाले 0.4
5 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 तिलहाल सोतिया 0.4
6 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 निवूवाबो६ 0.4
7 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका निर्जला महिला 0.41
8 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 2 लाम्सावारी 0.42
9 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका बरबोट 0.45
10 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 गौडाकोट 0.48
11 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 3 बैडाचौर 0.5
12 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 2 रातेखोरिया 0.51
13 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका शितल चौत्तारी 0.52
14 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 अमला डाँडा 0.53
15 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका भीमस्मृति भीमघाट मोई समूह 0.6
16 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 12 सोते ९ावगैरा 0.6
17 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 खरवारीको डिल 0.61
18 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका अग्नी खेत 11.07
19 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका अथुङ्गे ठुलो सल्लेरी 18.13
20 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका गैरीखोला 0.63
21 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका अधेरी खोला राजीकुलो 2.22
22 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 3 तिल८ा८ा 0.65
23 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका अन्तरेभिर 21.75
24 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका अन्नपूर्ण 24.75
25 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका अमिले टिपने 492.71
26 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 5 तमू क्ह्यो 0.7
27 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 6 हात्ती गौं८ा 0.74
28 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 चिप्लेटी 0.75
29 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 1 रि७ाबो६ 0.79
30 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 भूमेको थान 0.8
31 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका त्रिवेणी 0.83
32 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका आडारे 0.87
33 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 कूमालखोला 0.88
34 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका अर्मन 80.25
35 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 मुसेटुँडा 0.95
36 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 कमेरेपाखा 0.956
37 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 स्कूलमूनीको पाखो 0.96
38 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ सालडाँडा 0.96
39 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका आंपको रुख 17.6
40 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका पात्ले 1
41 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 पा०८ेखोला साल३ारी 1
42 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १२ शिवपार्वती 1
43 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 दुम्सीपाखा 1.02
44 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 मोहभीर 1.02
45 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका सौराबोटे 1.03
46 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 डांडावारी ढांड 1.04
47 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० मुस्ताङ 1.06
48 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 रातडांडा 1.06
49 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 1 कोलपा६ा 1.06
50 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका कलेश्ती कुमाल गाँऊ 1.07
51 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 चाउकाको ८िल 1.07
52 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका १० आनन्द आश्रम 57.89
53 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 4 शंखदेवी महिला 1.11
54 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लोकतान्त्रिक 1.11
55 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 खानीखोला 1.18
56 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका सालडांडा 1.19
57 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 च०८ीधारा 1.2
58 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 अधिकारी 7.5
59 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 2 हूलाक८ा८ा 1.2
60 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका ठूलोभिर बराल 1.22
61 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 3 अधेरीपाखा 9.56
62 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 तल्लापात्ले 1.25
63 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 सतिघाट महिला 1.26
64 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका आम्दी 113.67
65 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 5 ७ा८ो खोरीया 1.28
66 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका आरुवोट 127.27
67 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 बान्द्रे 1.3
68 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 सम्झना 1.3
69 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 2 बेसीसाल३ारी 1.3
70 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 6 सिम्ले 1.3
71 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 हरियाली मनकामना 1.31
72 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 अन्नपुर्ण 34.57
73 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका सुन्तले 1.32
74 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 6 जुकेपानी 1.32
75 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 पोंग्रेखोला 1.34
76 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 6 गेडीखोला 1.35
77 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 अन्नपुर्ण देवीस्थान 97.5
78 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 दुलेपानी फुवासे 1.38
79 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 अन्नपुर्ण महिला 0.18
80 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका आहाल डांडा 82.94
81 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका गाउंसेकुवा 1.41
82 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 1 गुजेश्वरी 1.42
83 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका स्वतन्त्र महिला 1.44
84 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका चाहापानी तल्लोभिर 1.45
85 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 पूवा८ा८ा 1.46
86 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 गहते सालघारी 1.49
87 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सिम्लेकुना पिच्छा खोल्सी 1.5
88 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 शिवशंकर 1.5
89 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 मुलछहरो 1.5
90 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 4 फौदी 1.54
91 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 4, 5 अन्नपूर्ण 101.75
92 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 2 पासाङलामु महिला 1.55
93 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका एकराते 200.51
94 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका झोलुङ्गेवगर 1.56
95 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 9 मजुवा 1.57
96 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 5 राम्चे झरना महिला 1.57
97 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 अमलाघारी तथा सेरा 30.88
98 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 सिँउकाँडे 1.6
99 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका ओखरबोट 182.75
100 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 हा८फोरे 1.64
101 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 6 कोटमण्डली 1.66
102 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका सेतीमादी 1.67
103 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 अमले मंदिर डाँडा भिरकुना 12.06
104 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका शिव 1.7
105 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 रियालेदाद्रे 1.7
106 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 खोलाखेत 1.75
107 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 साउनेपानी 1.76
108 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 8 अर्चलेपाखा 80
109 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 1 लाम८ां८ा 1.78
110 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका धारापानी र्याले 1.79
111 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 4 अर्चलेपाखा 89.7
112 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 13 हरिन८ा८ा 1.79
113 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 राङ्गेलीखोला 1.8
114 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 फापर८ां८ा 1.8
115 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 2 दहथूम 1.8
116 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 छहराखोला 1.804
117 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 जरेखोला पाखो 1.85
118 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका चोक्रेभयरथान 1.85
119 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 3 ७ा८ोखोला 1.87
120 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 जनहित पाउदूरे 1.88
121 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 6 गूफा 1.89
122 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 जलकेनी 1.89
123 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 चालीसेटोला 1.9
124 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका पाउंदी पाखा (सिम्ले) 1.91
125 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 8 अर्चलेपाखा 109.06
126 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका महिला नमुना 1.92
127 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 लप्सीबोट पाखा 1.93
128 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 5 अलँैचे 87.25
129 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका टौवाको स्वारा महिला 1.96
130 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 ¥यालतरो 1.98
131 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 6 सौरेरानी 1.99
132 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 चिप्लेटीखोर 2
133 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 राम्चे नुनथला 2
134 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 तिनतरो वैकुन्ठे 2
135 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 ओखलढुङा 2
136 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका साखर 2
137 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ ठूलोपाखा 2
138 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 बाघदुला 2
139 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 ठुलो वन 2
140 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका औल 80
141 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका चाम८ा८ा 2
142 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 ७ूलोखोरीया 2
143 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 7 सूनपोखरी 2
144 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका औल 196.19
145 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 माछापुच्छे« 2.02
146 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 7 अलैंचेपाखा महिला 3.21
147 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 रातामाटा 2.04
148 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १३ कुसुण्डे 2.04
149 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 मानेमेलो 2.05
150 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 आँपगैरी महिला 15
151 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 सानो 2.09
152 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 छोयोडाँडा 2.1
153 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 5 मैदान 2.1
154 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 आँपपखेरा 120.1
155 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका कजेली गैरा 38.61
156 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका सिरान गाउं 2.12
157 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 धारीपानी साउनेपानी 2.13
158 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 खालाखेत 2.14
159 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 खोलाखर्क 2.16
160 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका सातोपँधेरा 2.17
161 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 राम्चेपाखा 2.17
162 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 13 प्रगतिशिल ठूलोपाखा 2.18
163 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पुरानोचौर 2.18
164 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 सितल 2.18
165 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 1 कमेरे झ्र्याउले 12.72
166 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 काउरेभिर 2.2
167 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 8 आँपस्वारा भवानीपाखा महिला 7.13
168 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका कमेरेपानी 5.37
169 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 श्री सिद्धपाताल 2.23
170 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 अम्विका 2.23
171 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 3 हात्तिसोरे 2.23
172 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 पहरामुनी केवरे 2.25
173 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 6 जूगे ओ९ार 2.27
174 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 सानो वांसपानी 2.29
175 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 सपौंदी महीला नमुना 2.3
176 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 2 सिरसिरे पाखो 2.3
177 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका करवाकेली 100.26
178 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका सुक्री 2.31
179 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 झंगाली 2.32
180 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 1 धाñलिñ 2.32
181 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 7 वनपाला महिला 2.34
182 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 गैरीपातल 2.36
183 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका गौथली ढुंगा 2.36
184 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 आइतवारे महिला 15.79
185 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 साउ८ां८ा 2.39
186 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पात्लेपानी 2.4
187 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 9 भाले३ा६ 2.4
188 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका 4 भयरथान झाक्रीथान पोखरेडाँडा 2.44
189 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 3 सिद्घ छहरा पहरा 2.45
190 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 9 पैह्रापानी भवानीडांडा 2.47
191 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 पखेरा ८ांं८ा 2.48
192 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 आसेपानि 2.48
193 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 चौरीमसरा महिला 2.49
194 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 पात्ले वाँझाफेरा 2.5
195 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका कलेजाबांग वाखेत 226.24
196 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका विरुवा पखेरो 2.5
197 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 पिपल भन्ज्याñ् 2.5
198 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 आपचौर 63.75
199 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 2 आमडाँडा 25
200 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका गुरुमपानी 2.5
201 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 कूरुñखोला बेदगैरा 2.53
202 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 हुकुस भालुकान्ला 2.54
203 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 हिमशिखर 2.56
204 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका जन्जिरे 2.56
205 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका सल्लाघारी 2.56
206 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 3 आमडाँडा 77
207 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 11 भयरथान ५िस८ां८ा 2.57
208 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 काउवेशी 2.6
209 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 कल्लेरी 42.74
210 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 धारापानी 2.6
211 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका कल्लेरी थाना गाडतिर 42.05
212 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका शिवशक्ति 2.62
213 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 खरवारीको पाखो 2.63
214 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 3 छहराखोला 2.64
215 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 4 ३०६ेलेक 2.64
216 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 भुजेलथान करंगे 2.65
217 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका विरौटा 2.65
218 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 9 कुमालटारीचौर 2.65
219 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० कालिकाडाँडा 2.66
220 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका नवदुर्गा 2.68
221 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 ढले पिपल महिला 2.68
222 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 ८िहीगाधरे 2.7
223 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 6 भालूखर्क 2.7
224 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका कुरियाखोला 2.7
225 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 पालेको पाखो 2.7
226 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 आरुवोटे 7.32
227 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका लाङ्गाली 2.7
228 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 7 छरछरे 2.7
229 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 9 इजारपाखा महिला 36.93
230 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 सिम्ले 2.72
231 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 6 लामपा६ जुकेखोला 2.73
232 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ चिलाउनेघारी 2.74
233 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० मुलपानी 2.75
234 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 ९ां८पाखा 2.75
235 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 पत्थरपाखा 2.75
236 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 1 माईस्थान अलैचि 2.75
237 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 शाखिनचौर सल्लेरी 2.75
238 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 खस्रेनीपाखो 2.76
239 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 4 रुसी८ां८ा 2.77
240 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका शेषमान्तक 2.79
241 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 4 भँगरेथान थुम्को 2.79
242 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 माईकोस्थान 2.8
243 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका काँडेखोर 6.5
244 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका नारिङ्गे वृन्दावन 2.82
245 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका तारेभिर भुलभुले 2.84
246 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1, 2 इपचेना तथा सुनानपाखा 84.5
247 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका चण्डीको डिल 2.88
248 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 कोइराला ढाँडपानी 2.9
249 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 नवदुर्गा 2.91
250 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका जलदेवी 2.91
251 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 30 परोपकार 2.93
252 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका पाखाथोक 2.93
253 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 कस्यानी पाखो धारापानी 2.94
254 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 3 ७ुलोकूना 2.94
255 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 5,6 रानी 2.94
256 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका ठाडी खोरीया 3
257 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 लामिछाने 3
258 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 13 रियाले चिसापानी 3
259 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 च्यानगैरा 3
260 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 7 भरयाñ्थूम 3
261 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 एक्ले अलकाडे 97
262 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7 सालघारी स्वाँरो 3.01
263 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका कांडे 254.9
264 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 नमूना 3.06
265 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 लामाखोर 3.06
266 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १३ वचाङदी 3.08
267 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 पिपलडांडा 3.09
268 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 मैदाननेटा 3.09
269 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 कामधेनु संग्लोखोला 3.1
270 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सहेला राहुलडाँडा 3.1
271 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 निवुवाखोर ठाडोखोरीया 3.1
272 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका काउले गौंडा 0.638
273 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 3 एक्ले पिपल 55.75
274 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका महिला चोक्रेडाँडा 3.16
275 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका कुखुरे 3.16
276 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 3 झब्रिखोला 3.2
277 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 1 लोहसेपाखा 3.2
278 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 2 एक्लेपाखा 4.5
279 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 फुस्रेखोला 3.22
280 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका धारापानी 3.23
281 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 पन्थेडाँडा 3.23
282 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 12 नारी कोट 3.24
283 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 4 कालापहरा 3.24
284 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 उत्तिसघारी आरुखर्क 3.25
285 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका काफलडांडा 62.095
286 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पाँचफोहटे 3.25
287 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 डांगडुंगेपाखा 3.25
288 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 छहरा खोला 3.26
289 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका चाङरुङमा 3.27
290 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 एक्लेपाखा 59.84
291 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 4 राम्चे 3.28
292 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 निस्थी पाखो 3.29
293 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 1 खर्क सालघारी 3.29
294 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 तल्लो गहतेरी गल्५ीना 3.3
295 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 10 नुहार 3.3
296 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 6 फापरचौर 3.3
297 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 4 ओख्ले 4.36
298 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 11 मकैखोरीया बूकी८ा८ा 3.3
299 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 विमिरापानी कृषि वन 3.32
300 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 भोर्ले सिम्ले 3.32
301 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका तमुचिहानडाँडा 3.34
302 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 अलैँचीवारी 3.35
303 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 11 ओख्लेपाखा 26.08
304 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 राकसेगैरा 3.36
305 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका सल्लाघारी 3.36
306 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 तुरतुरे सानो मौवा 3.39
307 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 जनहित 3.39
308 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 भुल्केमुल धैरेनी 3.4
309 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 2 वाभो 3.41
310 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लेकको पाखा 3.41
311 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 गहतेपाखो 3.42
312 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1, 2 औंसीको पाखा 7
313 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 लामी८ा८ा गोगनपानी 3.44
314 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 डिलमुनी 3.45
315 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 उजेलीपाखो 3.45
316 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 तल्लो पहिरो 3.47
317 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका माइकोखोर 3.48
318 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका कल्सेपाखा 3.48
319 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 4 कटुबासे 2.39
320 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 2 खान दुला खहरे 3.5
321 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1,2 ५ायी 3.5
322 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 घडेरीच्यानडाँडा 3.5
323 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका 8 जनकल्याण 3.5
324 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 1 परेवाखोला 3.5
325 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 कन्यादेवि 81.75
326 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका लुङखुर्दी 3.51
327 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 ६ाल६ूñ 3.52
328 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 सल्लेरी 3.52
329 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 वैसारी 3.56
330 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 तिनखोले पैरो 3.56
331 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 8 ६ारी 3.56
332 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 5 कलुवागैरा आँपगेरा कुटमिरे 63.25
333 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 5 सामाखोरीया 3.59
334 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 द्धिवन महिला 3.61
335 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका भ्ांगरेथान 3.64
336 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 3 डाँडाकोथोक 3.64
337 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पधँेरीटारी पहरामुनी 3.65
338 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 9 मुलावारी वतासे 3.65
339 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 कल्याङकारी 19.8
340 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 भोर्लेडाँडा विरलिचौर 3.68
341 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 खौदी 3.69
342 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 तपाल्की महिला 3.7
343 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 5 कल्लेरी 194
344 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 गैरीस्वारो 3.7
345 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 2 खाल्६े साल३ारी 3.7
346 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1 बसेनी भद्रे 3.71
347 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका थामदेउराली 3.72
348 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 जाजरको६ पोखरास्वारा 3.72
349 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ६,७ घिमिरे सालथुम्की 3.74
350 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 कान्लापाखा 13.23
351 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 10 ८िहीकुना 3.75
352 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 सिम्लेकोप्चेपानी 3.75
353 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 तल्लो वनपाले चौडालो 3.75
354 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका काफलडाडाँ देविथान 62.203
355 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मागज्याति पावर महिला 3.76
356 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 तिजुगैरो 3.76
357 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 13 कूलावांध 3.76
358 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका काभ्रे चिरुवा ढुंगा 193.73
359 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 एकानेचौका 3.77
360 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 कान्लेभिर 21.47
361 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 झर्लाñ्दी साल३ारी 3.8
362 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 लिस्ने 3.81
363 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 काप्रे सान्दाने 64
364 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 4 ७ूलो गहते 3.82
365 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 लोखरी८ां८ा 3.83
366 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 ढांडको चौर 3.85
367 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 भोर्लेनमुना 3.86
368 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 बराह खोला 3.87
369 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ठूलोवन जागी 3.87
370 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 2 बिसाउने डाँडाखर्क 3.87
371 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 3 काफल डाँडा 71.6
372 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 भवानीथान 3.87
373 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 सौरेनी शिवालय 3.87
374 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 नयाँपोखरी 3.88
375 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका पैह्रनपँधेरा 3.88
376 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका वनपाले 3.88
377 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 10 देउदारे 3.89
378 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका कालापुच्छे्र सेतोढुङ्गा 4.96
379 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 8 पैरेपाखा 3.91
380 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 सानीभिर वनवा६िका 3.93
381 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 अमल८ां८ा सेतीखोरीया 3.94
382 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 3 काफल श्वारा 13
383 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 फूलवारी 3.95
384 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 3 च्यांगर्यांग पाखा 3.95
385 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 काफलगैरी च्यानडाँडा 10.34
386 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 च्यानडाँडा 3.99
387 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 बालीको खोरीया 3.99
388 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 सामाखोरीया 4
389 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 6 लोहोसे 4
390 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 धैरेनीपाखो 4
391 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 स्याखोरिया 4
392 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 बुकेखोला 4
393 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 काफ्लेस्वारा 4
394 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 झकलक 4
395 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7 मनकामना 4
396 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका कालिका महिला 3.75
397 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका अन्नपूर्ण 4
398 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 धुरसेनी पातीकान्ला पल्लोगैरा 4
399 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 कोलडाँँडा ढाँडपानी 4
400 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० नागढुङ्गा सामेगैह्रा 4
401 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 बिसाउने 4.02
402 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 अंगेरीटारी थापागाँउ 4.02
403 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 आङटारी खरीबोटे 4.02
404 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका थानी महिला 4.02
405 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 तल्लो र उपल्लो सानेपातल 4.03
406 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 कामधेनु 8.24
407 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1,2 आपखोला शंखर८ा८ा 4.04
408 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 धर्मेखोरिया ढांड 4.04
409 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 1 कामधेनु 75.88
410 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 अग्लो चिलाउने सल्लाभिर 4.08
411 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 देवकोटाको पाखो 4.08
412 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 अंगेरीपाखो 4.1
413 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 फुलबारी 4.1
414 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 एक्लेगरो 4.16
415 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 जिमिरेखाल्टा चौकाकोडिल 4.16
416 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 धैरेनीपाखो 4.18
417 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 पदेरी 4.19
418 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका एकता 4.19
419 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 4,5 कालिमाटी माईको थान 1.28
420 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 वनपाले 4.19
421 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 थूम्की 4.2
422 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 भिरको६ 4.25
423 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका देउराली 4.25
424 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 भकिम्लो ठूलोपोखरी 4.25
425 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 इन्द्रकोे पाखो दमदमे ब्लक ख 4.26
426 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 कालीओडार 4.29
427 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 झप्रि 4.3
428 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 2 माझकोट 4.3
429 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 खोला र्खक 4.3
430 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 निवुवाबाटे सौखोटे 4.3
431 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 5 कोलढाल्ने सालघारी 4.3
432 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 12 स्यानी चौर 4.32
433 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका छहरेपाखा 4.34
434 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 वनपाले 4.34
435 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका जाडेखोला 4.35
436 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 कामधेनु 161.5
437 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका घडेरी 4.37
438 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका वनपाले 4.37
439 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 बट्टे८ा८ा 4.37
440 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 चितेपानी 4.37
441 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका मोरोडाँडा 4.38
442 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 पैतेढाँड 4.4
443 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 2 आरुपाटा 4.44
444 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 तिलहरी पाखो 4.45
445 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 बकास 4.45
446 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 जुरेढुङा 4.45
447 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ठूलोवन 4.45
448 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 4 दभुङ्ग सा८.दी 4.48
449 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 कुलामुनी 4.48
450 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 दामगाडे चौतारा 4.48
451 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका मस्र्याङ्दी पाखा 4.48
452 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 4 कामेटारी महिला 6.59
453 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 4 कालिका 21.18
454 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १० जोगीडाँडा 4.5
455 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 6 लसूने पधेरो 4.5
456 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ कृषि 4.5
457 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 काफलघारी ठुलो वन 4.5
458 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 डाँडाचारघरे 4.5
459 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 भद्रकाली मुडुलथम्को 4.5
460 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 कदमपाखा 4.5
461 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 3 बरेन८ा८ा 4.5
462 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका पौवागुठा 4.51
463 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 लाम्पाटा 4.51
464 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 कालिका 43
465 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 ३ैमा८ां८ा 4.53
466 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 वजेनी 4.56
467 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका कावांग 146.44
468 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 नवज्योति 4.58
469 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 11 गोथे पाखो 4.6
470 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 9 सिमल खोरियारानी 4.61
471 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सुन्दर वनवाटिका वडहरवोट 4.62
472 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 चिरुवा देउराली 4.64
473 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 कुवापानी गिरगिरे 4.68
474 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 6 गहते 4.68
475 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 पधेराडांडा महिला 4.7
476 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 अग्रासे भिरमुनी 4.71
477 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 कालिका 63.5
478 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 कमेरेखोला 4.75
479 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) कावासोती नगरपालिका 1 लालीगुराँस महिला 4.76
480 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 2 नौलो पधेँरा 4.78
481 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 4 ढाँडदेउराली 4.8
482 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 4 स्वामि वर पिपल 4.81
483 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका किम्ला खर्क 18.64
484 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 14 कैयाचौर 4.836
485 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 गैरीढाँड खोरिया 4.84
486 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 जुकेपानी आरुखर्क 4.86
487 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 1,2 बैरीखोला 4.87
488 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 कालिका 168.94
489 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका फुलबारी 4.88
490 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 4 धुसेनी 4.89
491 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 10 सालघारी 4.92
492 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 कुसुन्डे सिस्नेरी पधेँरो 4.95
493 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका कुर्साबाङ्ग 75.1
494 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 वगुवा घारी र घारी बेख 4.97
495 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 9 कालिका 101
496 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 लामडाँडा 5
497 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका कुहिने 156.83
498 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 जूल्पे 5
499 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 मसिनेचौर चिहानडाँडा 5
500 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 7 कालिका महिला 6
501 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 4 कालिका महिला 20.64
502 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 ओढारे पाखा 5
503 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 कालिखोला 176.5
504 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 विरौ६े ७६ेरोेखोला 5
505 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 सामखोरिया 5
506 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 1 ब्याडखोला 5
507 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका केराबारी 38.41
508 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 पञचमैया साल३ारी 5.03
509 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका केसरे सम्मेनी 30.77
510 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 सल्लेरी रानी 5.05
511 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 4 चुुत्रेनी 5.06
512 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 13 बोधीक६ेरो हलस्वांरा 5.06
513 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 6 पहरेपानी 5.06
514 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 8 चिप्लेटी महिला 5.08
515 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 5 मृगेटार 5.1
516 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7,10 ठाडीखोरिया 5.12
517 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका हांडेपाखा 5.13
518 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका सुर्तिपाखा 5.18
519 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 नव आदर्श 5.22
520 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 खहरे 5.24
521 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 6 दमाहाढुंगा 5.25
522 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 5 वेलटापु 5.25
523 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 हलासे धैरेनी पाखा 5.25
524 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 कुमालेपाखो 5.25
525 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 काली 26.11
526 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 काफलगैरा 5.27
527 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 10 कालीकापाखा 68.54
528 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 5 कालीकामहिला 24.25
529 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 अधेरीखोला लौसीगैरा 5.3
530 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 1 वनपाले 5.31
531 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 लक्ष्मी 5.31
532 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 6 रानीवन 5.31
533 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 भूजूञ्गे 5.32
534 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 15 ढुङ्गेसाँगु 5.32
535 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 कालीमाटी कल्टारी 21
536 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 माधुरी 5.36
537 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ मिलीजुली 5.37
538 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका कोटगांउ 138.33
539 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 1 कटुजेपानी तारेभिर 5.38
540 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका मकैखोरीया 5.4
541 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 1 नमुना 5.4
542 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 5 कालोढुँगा रानी वन 54.52
543 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 डांडापरी 5.402
544 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 3 हिले थिङकुली 5.42
545 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 गाढापानी 5.46
546 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 देउराली मैचाने 5.47
547 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 लाखुडांडा 5.47
548 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 कुनाखर्क तारेभिर 46.25
549 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 सञ्जिवनी 5.5
550 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका ढाडपाखा 5.5
551 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 बाझो खेत 5.5
552 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 देउराली 5.52
553 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 ठुलो पैरो 5.52
554 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 लालिगुरांस 5.52
555 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 कुनावारी 68.75
556 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 बासपानी ५त्तिवुन 5.54
557 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1 सालथुम्के आले गैह्रा 5.54
558 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 छहराधारा कैैलामपोखरी 5.54
559 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 इरिमखोला पैरेनी 5.55
560 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका कोटपाखो 1.56
561 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 क्याउनापाखो साल३ारी 5.56
562 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 बयरडाँडा 5.58
563 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 11 झ्यान८ा८ा 5.59
564 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 कुन्छे 51.04
565 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 अर्चले पाखो 5.6
566 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 पकुवादास 5.6
567 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 सामेखोरिया 5.62
568 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 महलाडांडा हरियाली 5.63
569 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 10 लिखुरी खोला 5.64
570 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 वनचरेढुंगा 5.66
571 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 भुमे फाप्रे 5.67
572 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका कोशेपानी महिला 0.62
573 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 17 सजिवनघारी जरुवा 5.67
574 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 कुन्छे काप्रेश्वरा 50.16
575 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 काडेँ पैरो 5.7
576 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 किचेढुङा 5.72
577 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कोटको पाखा झाके्रथान 5.72
578 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 4 झग८े 5.72
579 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 पहरे रानीवन 5.73
580 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 ओझेपाखो 5.75
581 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका समुन्द्रे दासमारे 5.75
582 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १० विरौटा 5.82
583 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 एक्लेचौर 5.82
584 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 कुन्छेलामा 94.54
585 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 1 धैरेनीकुनाचौर 5.88
586 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 राधाकृष्ण 5.9
587 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका जलुके छाँगा 5.92
588 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 लामी८ा८ा आख्लेपानी 5.95
589 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 तल्लो नरेशपुरभिर 5.98
590 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 थाम८ा८ा 5.99
591 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 बाँसखर्क सल्लेरी 6
592 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 5 कुमालटारी ज्वालामुखी 7
593 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 ठुल्डांडा खाल्टेपानी 6
594 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 चुत्रेनी जमुनेडाँडा 6
595 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 कोरेसो फोक्सिंग 6
596 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका जनहित 6
597 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका खड्ग देबी 1.4
598 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 भलामखोला 6
599 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 10 कुवाडी 86.58
600 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 4,7 नाकेधार 6
601 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 गौरापोखरी वृक्षारोपण 6.04
602 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 6 लोहसेभालसिञ् ८ां८ा 6.04
603 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका खरभिर 13.26
604 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 तिनखन्डे 6.053
605 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 वनपाला माहुरीभिर 6.06
606 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 9 कुसुण्डे इमडाँडा 84.94
607 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 लालुंगखानी 6.1
608 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका भ्ांगेरथान 6.12
609 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 चिधारोस्वांरा 6.12
610 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका झाक्रेपानी गैरीपत्यानी 6.12
611 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 पथरे छिपछिपे 6.13
612 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 2 भिरमुनि 6.14
613 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 कालीमाटी ठाडो पाखो 6.15
614 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 उपल्लोखर्क 6.15
615 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका कालोपहरा रानीवन 6.16
616 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १२ भालेपहरा महिला 6.17
617 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका मुसुरेकोडिहीजोडी 6.19
618 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 तल्लोचौर पत्थरेपाखा 6.19
619 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका खरेनी 25.42
620 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका अक्कर सनद 6.19
621 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका कल्लेरी 6.2
622 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 4 रानीवन 6.21
623 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 2 केउरेनी 46.72
624 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 कटेरोढुङ्गा 6.25
625 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 पिपलडांडा 6.28
626 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 केरा वन 38.36
627 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 6 धैरेनी साल३ारी 6.3
628 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 9 सन्धीपाखा 6.3
629 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 भदौरेपानी महिला 6.3
630 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 4 मानेटाकुरा 6.3
631 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 4 मौलामाथीको चौर 6.3
632 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 वातावरण संरक्षण पार्क 6.31
633 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 केरावारी 23.4
634 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 1 शिरुपाटा 6.34
635 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 चितेपानी 6.35
636 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका आसीरुम्टा 6.37
637 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 पहारिलोपाखा घार्मि 6.4
638 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका 1 वेल्टारवचाङगौंडा 6.4
639 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका मौरी खोला 6.42
640 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 7 मान्धारा 6.43
641 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका खलखले 15.77
642 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 5 कोइराला चौतारा 32
643 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 मान्द्रेढुङ्गा भिरपानी 6.5
644 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका हलेसी चांपखोला 6.5
645 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 राम्दी पखेरा 6.5
646 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 9 संगखोरियादास 6.5
647 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका १० खलबले ढाँड 28.72
648 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 हरियाली 6.53
649 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 सिम्लेभिर 6.54
650 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका खल्तलेत्रौ 37.5
651 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 नाकेडाँडी 6.55
652 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका बाघखोर पाखो 6.56
653 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका देउराली पात्लेपानी 6.56
654 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1 सेरुंगा 6.58
655 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका अँधेरीखाला 6.59
656 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 1 कोलडाँडा प्रजावस्ती 61.25
657 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 6 मेदीखोला धुसेनीपाखा 6.63
658 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 लाम्पाटा 6.66
659 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1, 2 क्यप्त तथा पत्ले 464.05
660 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 सँहेलीदास 6.68
661 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 अमरज्योति 6.7
662 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 ढांड 6.73
663 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 1 पाञ्चिरवाङ्ग 6.74
664 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 भिमराको पाखो 6.74
665 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 3 गो६ीखेल्नी 6.74
666 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 क्याङसाकाङ 29.16
667 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका आम्बोटे आँगारापे 6.78
668 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 7 क्यामुने डाँडा 8.44
669 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 चिप्लेटी 6.81
670 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 शिवालय 6.83
671 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका खाक्से रातो भिर 104.5
672 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 दउपूजा 6.86
673 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका जामुने थान 6.86
674 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 1 खोले६ोपाखा झाक्रिथान 6.86
675 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका ढाँडको पाखा 6.88
676 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 गोकुलदासे कटुञ्जे 6.88
677 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 पासिनी चउर 6.88
678 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 6 ७ा८ोवा६ो वनपाला मर्तमास 6.89
679 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 काउले 6.89
680 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 मंगलापूर 6.89
681 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 साल३ारी 6.89
682 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका आठघरे 6.93
683 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 शाखिनचौर सल्लेरी 6.93
684 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 7 क्यामुने महिला 9.14
685 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 सल्लेनी 6.98
686 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 9 चुईसल्ला सालघारी 6.98
687 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 डढेलाका पाखो 6.98
688 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 मुलपानी 6.99
689 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 बसाहा ढुङ्गा 7
690 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 7 धन्धूर 7
691 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 पुरनपानी भुवनगैरो 7
692 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पराङ्गचे 7
693 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 क्यामुनेडाँडा 53.32
694 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 2 खरवारी भिर 20.32
695 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ त्रिवेणी 7
696 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका खानी गांउ 176.07
697 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 माझकोट च्यानडाँडा 7.04
698 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका खानीबास देब्रेनी 41.86
699 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 खर्कण्डे पाखा 40.87
700 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 11 एकिन धारा 7.06
701 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 सिद्धथान 7.06
702 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 देविस्थान 7.12
703 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 5 खाञ्चोक 6.08
704 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 मान्द्रेढुंगा हम्पर्ने 7.13
705 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 9 खारकोपाखा बेखपारी दामगाडे 53.79
706 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका तिनतले ठाडीखोरिया 7.15
707 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 3 दारेगौं८ा 7.17
708 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 मल्लाते३ारी 7.18
709 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 3 झ्याने३ारी महिला 7.18
710 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 कोटको डाडा च्यानडांडा 7.18
711 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 7 खिरेपानी महिला 5
712 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 4 खेपुवा तथा जामुनेगैरी 3.3
713 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 रापू पाखो 7.2
714 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 6 खैरेनी 35.32
715 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 खोप्लाङ्ग 89.45
716 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 सिद्ध सन्नेसी डाँडा 7.23
717 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 9 भाने 7.23
718 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 उखूबारी 7.23
719 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कोलको पाखा 7.24
720 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कडेंनी वनपालो 7.25
721 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका गणेश बाटीका 7.25
722 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 गंगटे 22.6
723 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 3 द्धारपाले 7.25
724 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ काफ्ले पाखुरी 7.25
725 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 भवानीचौका पिपल८ा८ा 7.25
726 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 गुठिवन 7.25
727 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 अवलडाँडा 7.25
728 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 गहते 7.26
729 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4,5 ठूलोपाखो 7.27
730 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पैते 7.28
731 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका पुरानो डिही 7.28
732 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 2 गंगा जुमुना 89.49
733 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 2 गणेश छहरा 53.75
734 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका शिलापत्थर 7.36
735 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 ठूलढुंगे पाखो 7.37
736 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 छतिवन 7.4
737 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 स्यालेढुुगा 7.4
738 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० चप्पल 7.42
739 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका राजखोरीया 7.43
740 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 13 गणेश स्थान 61.3
741 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 9 केउरेपानी ७ूलो 7.45
742 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 10 धनमुढा 7.5
743 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका कोप्लिङ 7.5
744 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका चिसापानी 7.5
745 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 पैराबारी कुमाले 7.5
746 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 7 गण्डकी 217
747 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 चार३रे चाप६ारी 7.5
748 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 विकासशील 7.5
749 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका धुसे्रडाँडा 7.52
750 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 4 भुमेस्थान 7.53
751 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 2 पूपून८ा८ा 7.54
752 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 प्रगति 7.57
753 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 13 जयदुर्गा मेथिबारी 7.57
754 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 डासेको डाँडा 7.61
755 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 गण्डकी 91.4
756 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका खानेपानी भिरपाटा 2.62
757 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 काफल८ां८ा 7.64
758 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 10 गर्दुमपाखा 6.29
759 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 डण्डागाडे 7.65
760 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 2 गवटार रानीवन 24.59
761 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका चिसापानी ल्होसे 7.68
762 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 कोदाली वाñ 7.68
763 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 5 गहतेडाँडा 1.79
764 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 तारेपहरा 7.68
765 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 8 एल.पी. घ्याङ्गसीङ्ग 7.71
766 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 सामखोरीया बाम ढुङ्गा 7.71
767 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका खाम्ला टेगादुुङ्ग कुना 17.123
768 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 सिस्ने 7.75
769 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका चुनपहरा 7.75
770 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका आत्मेको आँगन 7.75
771 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 ठुलो वन 7.77
772 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका हर्वले 7.8
773 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 1 भूजे८ां८ा 7.8
774 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 कवन डाँडा विर्खे खोला 7.84
775 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका मैनागैरी 7.86
776 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 रातो गुँरास 7.86
777 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका बसौला 7.92
778 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका जनजागुती 7.95
779 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 सेतिगगां तटबन्ध 7.96
780 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका खुम्लीया माईकोथान 28.5
781 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 फुलवारी खरिडांडा 7.98
782 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 6 सावाबोट 7.988
783 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 घिमिरे 8
784 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 शिवशक्ति 8
785 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ठाँटीगैह्रा 8
786 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 बुदुने खोला निवारे 8
787 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 ठुलोपाखो 8
788 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 ढाँड 8
789 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 पाले 8
790 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 6 भालुखाने 8
791 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 2 गाई ओडार 59.18
792 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 चिहानडाँडा 8
793 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1 खहरे सागरदेवी 8.08
794 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 भोटिखोला पातल जंगल 8.08
795 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 1 सोत धुर्सेनी 8.08
796 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 5 गुङगाङ 119.81
797 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 4 धरादी साल३ारी 8.1
798 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 5 कात्तिके गैरो 8.12
799 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका छहरे 8.14
800 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 चिहानडाँडा 8.14
801 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कटुन्जेपाखा ताउलीभञ्जाङ्ग 8.16
802 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 हरियाली काफलठुटा 8.16
803 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका खोरबाङ गोलखांडा 16.05
804 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 भट्टेखाल्टो 8.18
805 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 कूसू०८े 8.19
806 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 कोटकाचौर 8.19
807 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका खोरिया 31.55
808 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 4 गैरी 6.95
809 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 1 सिम्ले सिसाखानी 8.25
810 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका खोला खर्क 131.25
811 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 भिरपाखा 8.25
812 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 3 गैरी खोला 22
813 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 2,3 आलमदेवी 8.31
814 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 6 लोहसेभालसिञ् ८ां८ा 8.36
815 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ दरैपँधेरा 8.4
816 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 छहरेपानी 8.4
817 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका चारघरे 8.42
818 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 गलुवाकुलेडांडा 8.429
819 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 गैरीगाउँ 3.58
820 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 कान्छीचौर चन्दने डढेलोको पाखो 8.44
821 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 4 त्रिशुलेगाडे चुच्चेढुंगा 8.49
822 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 ७ा८ो पात्लो 8.49
823 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पारीपाखो सामाखोरीया 8.5
824 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 2 गोव्रखोला तारेपहरा 8.5
825 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 विसाउना 8.51
826 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 मूसेखर्क ६ूनीगैरा 8.53
827 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ कोकलेडाँडा 8.55
828 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 मजुवा 8.57
829 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 वनपाले 8.57
830 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 बसनढुंगा 8.59
831 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 काउलेधारा 8.63
832 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 8 गैह्रा महिला 8.65
833 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 सपाउदे ढाडापाखा 8.66
834 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 भर्लाबोट 8.67
835 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 भालूपहा८ 8.67
836 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 3 पांकुरसेक 8.7
837 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका बाउन्ने लेक देउराली 8.71
838 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 दाद्रे भिराली 8.72
839 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ खारापाखा 8.75
840 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका 6 चामपानी 8.75
841 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 6 जामुने 8.75
842 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 4,7 कूलूñखोला 8.75
843 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका 7 सिस्नेरीटापु 8.75
844 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 धुवाउने वनपाला 8.78
845 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 4 टांकिल 8.78
846 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 मसिनेढुंगा 8.79
847 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका गडि महिला 4.83
848 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 गौथली गहते 8.82
849 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका गरजुरे 72.65
850 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका छिम्केश्वरी माईकोट 8.9
851 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 4 डम्डारेखोला 8.91
852 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 10 सेपूवा देउराली 8.97
853 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 सल्लेरी पाखा 8.98
854 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 4 ेओख्रेनी महिला 8.99
855 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी भिरबाटो 9
856 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका ढेडुवा डाँडा 9
857 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका गाँजने 53.12
858 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका गोरुल्नी भर्जुला 36.86
859 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मकैखोरीया मजुवा 9
860 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 9 ब८८ां८ा 9
861 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 6 ठूलोपाखो 9
862 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 मियालडांडा 9.02
863 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 5 खोरिया महिला 9.07
864 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 3 घुस्तुङ 9.07
865 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 कुलबाध वृ. क्षेत्र 9.08
866 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 गोकुलधुके 19.75
867 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 लाकुरीडाँडा 9.12
868 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 1 कलेनडाँडा 9.12
869 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 गोठेरीटार 2.1
870 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ताल्डाँडा 9.13
871 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 गोपीश्वारा 2.5
872 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 बजादी ७ुलो 9.15
873 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 सहेलेपाखा 9.15
874 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका मौवाघारी रोहेटे 9.2
875 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 रानीस्वाँरा 9.2
876 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 बार्लेवास 9.2
877 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 गोरखकाली महिला 0.18
878 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 गोलडाँडा 67.75
879 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 झयांगुडे पातीखोरिया 9.25
880 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 बागपानी 9.25
881 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 1 जलुके अर्खलपाटा तारेभिर 9.26
882 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 मकैखोरीया पारीलो पाखो 9.27
883 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 पहारिलोपाखा फेदी 9.28
884 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 5 भित्रीवन 9.28
885 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 1 गौडेपाखा 61.82
886 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 7 घलेडाँडा रानाखोला 475.8
887 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 खर्क पाउचु 9.34
888 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 भगवती 9.35
889 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका पोखरीभन्ज्याङ 9.35
890 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 डोय प्रगति 9.44
891 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 पारी पाखा 9.45
892 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 1 रिपन धारापानी 9.45
893 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 9 चामथुम 9.5
894 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 भुुमेपुज्ने तिसेढुङ्गा 9.5
895 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 नचने 9.5
896 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 2 रोले 9.52
897 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका गौथली 146.98
898 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 2 घाङलुङ दोबाटो 293.23
899 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 1 वेरीपाखो 9.56
900 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 3 तुसारेनी गैह्रा 9.58
901 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका ढोडघारी धम्पु 9.61
902 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 फत्तिकेपानी तल्लो 9.63
903 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 चिसापानी 9.64
904 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 1 पाले असुरे अरलौदी 9.65
905 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका कालामाटा 9.68
906 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 8 देउराली ८ां८ा 9.69
907 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 डांडाकोट महिला 9.7
908 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 शुक्लागण्डकी महिला 9.73
909 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका देउराली 9.75
910 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 ओख्लेभिर आकोँस्वारा 9.77
911 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका देवीथान 9.79
912 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 2 सेपा 9.79
913 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 ५ापगैरा साल३ारी 9.79
914 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका ढापटार डुम्रे वगुवा 9.8
915 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका गौश्वारा 212.5
916 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 कुचेको मुहान 9.83
917 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 चाउका पोखरी 9.84
918 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका घबिन्दुरा महिला 6.54
919 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका पालेको वन 9.88
920 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 नरेशपुर देउराली 9.89
921 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 देविस्थान बतासे 9.91
922 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 13 आठविसे 9.93
923 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 6 गिरगिरे चौवेनी 9.93
924 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 7 फुर्के३ारी खूरखूरे८ा८ा 9.96
925 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 6 लमीदुवाली 9.97
926 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 गण्डकी वेशी 9.98
927 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 शाकिनीभौरख 9.98
928 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका घराम्दी 565.15
929 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 4 मञ्जुश्वरी 10
930 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 4 सृजनशिल महिला 10
931 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 लामोखोरिया ठूलोपाखा 10
932 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 राङकोटे ठाडेखोरीया 10
933 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सिल्दुपाखो 10
934 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका कायाचौर छहरापाखा 10
935 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 8 घाटवेसी 141.25
936 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 10 ताल८ा८ा 10
937 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका चिचिपानी 10
938 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 हाकूस कोलगैरा 10
939 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 पातल 10
940 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 9 जलजला 10
941 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 अम्चरबोट गा–तिलाहार 10.01
942 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 12 धो८े९ूंगा खानीखोला 10.03
943 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 2 घारीस्वारा 24.86
944 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका करगें 10.08
945 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 मोदीबेनी 10.1
946 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 13 टुनीबोट सालघारी 10.1
947 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 ठुलोभिर पिपलडांडा 10.13
948 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 3 ढांडको पाखो 10.15
949 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका धुर्पुरे 10.16
950 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7 रुखवन 10.17
951 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका भुजुङ्गेडाँडा देउराली 10.25
952 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका घुमाउने कोखे सल्लेरी 198.99
953 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 6 उर्लेनी 10.27
954 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 चाप६ारी 10.29
955 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 खुदुर्के जनजोगाँउ 10.3
956 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 चौका सालघारी 10.3
957 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 साल३ारी 10.33
958 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 घिमिरेथोक वर्सरे 82
959 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 12 खानीखोला चरिमारा 10.37
960 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 भीरपानी 10.44
961 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 तेजावी करिना 10.44
962 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका घुरेनी 11.54
963 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 धुपिडाँडा 10.5
964 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 स्यानी फलाँटे 10.5
965 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 रघुखोत्रो तल्फु 10.55
966 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 पाटाको पानी 10.57
967 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 डिठाको वनपालो 10.6
968 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 विलाउने घारी पुराना थर 10.6
969 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 1 तसइपाखा 10.61
970 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 बडाचुली 10.65
971 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 ननिजू 10.65
972 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कुद्वी डाँडा 10.67
973 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका कालोखोला 10.72
974 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका खाल्टु 10.73
975 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 छहरा पाखा 10.73
976 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका प्रगती महिला 10.74
977 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 घोरेडाँडा रिपगाउँ 14.77
978 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 10 पाचनी 10.78
979 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 गौँडालाउने 10.8
980 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 4 कोकचे पालेको 10.8
981 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 पा६ापा६ी 10.82
982 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 आचमारो थामको पाखो 10.84
983 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 झर्लाñदी 10.84
984 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 9 जलेरी लखने 10.84
985 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका घोर्लास 19.78
986 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 5 घोर्तेखोला 9.32
987 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 मूल्पानीधैरेनी पत्यानी 10.874
988 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 बसन्तपुर 10.9
989 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 घ्याम्पेसाल 3.94
990 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 गोव्नेरी 10.993
991 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 उरिंगसालघारी 11
992 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका चिउरीडाँडा 11
993 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 थुमगैरी स्वारा 11
994 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 राक्सेढुंगा 11
995 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 वनपाला लामोपाखा 11
996 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 6 ९ा८ पाखा 11
997 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ८,९,१० वुढीथुम्का कल्चोक 11
998 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 12 जैरामे भञ्ज्यांगपाखो ला६ीदमार 11
999 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2, 1 गहतेखोरीया 11
1000 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका धारापानी 11.02
1001 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 5 अलैची बस्यानी 11.03
1002 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 डोयडांडा 11.04
1003 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका घोर्लासपाखा 2.3
1004 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 1 ९ां८ 11.1
1005 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 2 बसेनी 11.1
1006 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 6 बजरथूम 11.11
1007 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका माझीबारी ओखरबोट 11.13
1008 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका फलेते 11.15
1009 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका घ्यासीखर्क महिला 55
1010 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका चण्डिका गैरा तुषारेपानी 51.75
1011 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 चंखी 148.04
1012 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 2 बसेनी कालोवन 11.2
1013 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 चन्दन धारा 26
1014 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 झारसांदी नमूना 11.24
1015 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कडेंनी तल्लोभञ्जाङ्ग 11.24
1016 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ कालुखोला वृखण्ड 11.25
1017 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 10 थामचुली 11.25
1018 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 1 हल्तासे झाकी्रथूम्का 11.25
1019 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका चाखर्क कामीकोटे 3.77
1020 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 वुडावारी देउतीपुज्ने 11.28
1021 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 कुर्चिनेखर्क 11.28
1022 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 अलैंचीवारी रातापहरा 11.28
1023 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 कालीका भगवती 11.29
1024 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 1 लक्ष्मी 11.3
1025 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 कामिखोरीया 11.31
1026 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 22 कल्लेनी 11.33
1027 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका देउराली 11.34
1028 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 जामूने 11.37
1029 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 चामपानी 11.38
1030 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 1 साजेबोके डाँडा 11.4
1031 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 1 पल्लोपाखा 11.4
1032 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 4 सालघारी भञ्ज्यांग 11.4
1033 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका झौरीखेत पुरनधारी 11.42
1034 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 9 ग८हरे 11.42
1035 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका नवज्योति 11.42
1036 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका 8 रानीचरी 11.44
1037 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका चालिसेपाखा 6
1038 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 4 चक्रेडाँडा मरौदी 20.61
1039 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 साउनेपानी जुरेथुम्कि 11.5
1040 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 11 पाखुरे 11.5
1041 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 चुचिलढुंगा पुरानोसाँगु 11.5
1042 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 आदर्श ढोडेनी 11.5
1043 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका चित्रेनी पाखो 11.25
1044 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ मोतीपानी ठूलो 11.53
1045 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका चिप्ले टाउको 19
1046 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 काफलडांडा 11.55
1047 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 7 देछो 11.55
1048 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 1 चण्डीथान 11.87
1049 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 गामपानी भिरपानी 11.6
1050 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 4 ढाडसुधारी 11.6
1051 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 गजकोटे मान्द्रेढुंगा 11.6
1052 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 5 बोक्रे 11.6
1053 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 व्याड पाखा 11.65
1054 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 12 डाँडापारीको 11.65
1055 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 चण्डीभिर पाखा महिला 1.25
1056 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका जुम्ली 11.68
1057 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5,11 खाल्६ेखोला वनपाले 11.72
1058 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 मुना महिला 11.8
1059 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका चिप्लेटी 53.35
1060 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 जलजला कालीमाटी खरेपाखो 11.86
1061 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 5 चनौटे 3.48
1062 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 हरियाली माछापुच्छ्रे 11.89
1063 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 जयकोट 11.9
1064 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका रिपापाखा 12
1065 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 बेतनी गहते 12
1066 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 लामटारी 12
1067 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 नमूना बतासे 12
1068 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 4 चनौटेपाखा महिला 3.28
1069 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 झर्लाñ्दी रिप सिमल गैरा 12.02
1070 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 बुद्ध शान्ति 12.02
1071 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 चुले ढुङ्गा 12.035
1072 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका गौरीशंकर 12.04
1073 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका किसेदी 12.05
1074 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 6 चन्द्रदेवी 400.6
1075 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका मरुनडाँडा 12.08
1076 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 2 गगां जमुना लाम्खोरीया 12.08
1077 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 जुगेपानी 12.1
1078 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 अंगेरी गैह्रा 12.13
1079 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 7 शिरधारा 12.14
1080 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका कालिका 12.15
1081 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 6 सोली३ोप्६े 12.2
1082 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका देवीथान 12.22
1083 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 रीप 12.25
1084 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 1 जोगीगा८े 12.25
1085 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 शिवालय दादुरा 12.28
1086 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 चमेरेपाखो 12.3
1087 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० सन्सरी 12.3
1088 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 6 चलालुंग 12.3
1089 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 ठुलडांडा रानी 12.33
1090 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका तिलाहार 12.33
1091 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 गुँरासे थल्को 12.38
1092 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका देवी देउराली 12.41
1093 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 3 बाघले पानीखाने 12.43
1094 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका चिप्लेढांड अंधेरी खोला 6.05
1095 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 बजारथुम रानीवन चिन्नेगैह?ा 12.48
1096 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4 छहरे अलैँची खोला 12.5
1097 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 9 दारेगौंडा नयाँपँधेरो 12.5
1098 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 चन्द्रमाला 5.27
1099 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका एक्लेखेत 12.51
1100 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका उत्तरपानी 12.56
1101 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 थालेपोखरा 12.57
1102 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका शिला 12.59
1103 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 3 ३ोरोखरी लाखुरे 12.61
1104 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका भोलडांडा 12.62
1105 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका चुलीडाँडा 12.62
1106 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 ७ुलो भन्ज्याञ् 12.66
1107 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 हां८िखँेला 12.67
1108 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 13 भाटेखोला 12.7
1109 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 झाँक्रीसल्ला 12.7
1110 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 सप्तर्षि 12.7
1111 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका चिप्लेरी सिमापाखो 7.04
1112 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 गप्ते शिरवानी 12.75
1113 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 पदेरी गोलखाल्टी 12.75
1114 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका गाईनेडाँडा 12.75
1115 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका चिमखोला रानीबन 171.36
1116 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका चिलाउने भित्ता 4.57
1117 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका भुसेटारी 12.79
1118 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 भटीनी 12.8
1119 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 4 भूमरे 12.8
1120 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ भालेढुङ्गा 12.83
1121 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 17 रातोपैरो 12.83
1122 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 5 गडेरी धैरेनी 12.87
1123 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 लखने ७ूलोपखेरा 12.88
1124 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका छानुङ मानुङ 12.89
1125 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 हिमखर्क 12.9
1126 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका चिप्लेपाखो 12.91
1127 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका बाघकुना 12.93
1128 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 8 अलैंचेवारी 13
1129 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 भिरपानी ठुलोवन 13
1130 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 चमेरे महिला 14.87
1131 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 5 चाँपपानी पाखा महिला 98.43
1132 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 झिझीर्का धुवाउने 13
1133 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 लस्ती बेरनेटा 13
1134 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका लामेवेलडाँडा 13
1135 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 7 पाहाकोट 13.02
1136 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 बजिनीपाखो 13.06
1137 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 नयाँखोर 13.1
1138 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 कालीवञ्जर केटीचौर 13.1
1139 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 निगाले बु९ा३रे 13.11
1140 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 चिउरीचण्डी भिर 7.18
1141 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 खरी८ँ८ँ ५िरुवापानी 13.17
1142 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका चिसापानी 130
1143 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 गायत्रीकुन्ज 13.2
1144 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 9 झौरीकुना 13.22
1145 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 बु९ोखोला सुन्तलेपाखा 13.22
1146 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका तामाखानी धार्दी 13.23
1147 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 चित्रादेवि महिला 54.49
1148 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 मुहानखोला चापेगैरा 13.24
1149 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 1 चिसापानी ठाडोपाखा 5.03
1150 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 लामिछाने 13.27
1151 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 सिमलपाटे गोल्ठेपानी महडाँडा 13.29
1152 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कृमिरे स्वांरा 13.3
1153 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 सल्लाघारी 13.3
1154 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 पोखरीपाखा चरिपानी 13.3
1155 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 चन्दनडाँडा 13.3
1156 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 चिन्डेगहतेरी 7.62
1157 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका औषधि ठोटनेखोला 13.32
1158 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ साउनेपानी 13.33
1159 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) कावासोती नगरपालिका हात्तीखोजा 13.34
1160 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1, 2 चिप्लेखोला 13.77
1161 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका मालिका 13.36
1162 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका १० राउतथोक 13.37
1163 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 6 चिवुवा चिसापानी 122
1164 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 1 निगाल्नी खण्डहर 13.4
1165 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका दुधेकुना प्रतिभा 13.45
1166 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 1 मधूनेरानी 13.47
1167 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 पोखरी८ां८ा 13.5
1168 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1 धारापानी वसेनी 13.5
1169 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 3 बारीचौर 13.5
1170 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1 चूरी८ा८ा सेतोकयरो 13.5
1171 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 4 रिपपाखा खहरे 13.53
1172 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 6 भुजुङ खोला 13.54
1173 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका रमिते मानुङ 13.55
1174 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका चुहिनेपानी कनौटा 101.5
1175 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 ताम्लेकटोल 13.6
1176 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 फदेले पालेकोवन 13.6
1177 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 9 चिसापानी 36.25
1178 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 लñ्काको६ को६जनी 13.6
1179 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 9 चिसापानी 36.5
1180 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 10 दीपडढेलो 13.67
1181 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 कुसुन्डे 13.68
1182 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 नवप्रतिभा 13.7
1183 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 भुमेथान 13.7
1184 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 राम्चे सिरान 13.75
1185 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 चिसापानी महिला 5
1186 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 छोरेखेत 13.8
1187 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 10 चिसो खोला 62.57
1188 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 उँखुवारी महिला 13.87
1189 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 निगाल्नी 13.9
1190 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 4 दधिबारी 13.94
1191 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 9 जिमीरेमुनि पाताल 13.95
1192 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 चिसापानी 13.97
1193 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 रानीमौरीभिर 13.999
1194 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका १० कोइरालाफांट माझगिण्डा 14
1195 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 रियालेपत्यान 14
1196 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका ओदालपाटो 14
1197 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 चिसोपानी 98.65
1198 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 सल्लेरी 14.06
1199 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 डरक 14.1
1200 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका काफलडाँडा 14.19
1201 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 रानी 14.19
1202 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका बुढिखोला 14.2
1203 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 सल्लेरी 14.2
1204 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका धुमखोला भालुखोला 14.2
1205 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका मस्र्याङ्दी 14.21
1206 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 उदुñदी 14.25
1207 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० छाङवराह 14.25
1208 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 छहरे विडि माताको मणी 14.26
1209 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका चारसाले 14.32
1210 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 जुग्ले 14.39
1211 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 उल्लेरीठूलो 14.4
1212 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 5 सिस्नेपानी 14.41
1213 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 सल्लेनीपाखो 14.46
1214 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 चायापारी 14.47
1215 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 शान्तिधारापानी 14.49
1216 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 12 झ०८ीगा८े 14.5
1217 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 अधेंरी खोला तिन सिम्ले 14.5
1218 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 चिहान गैरा 1.32
1219 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 मान्द्रेढुङ्गा 14.52
1220 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका ज्वालादेवी 14.54
1221 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 नांगेन 14.55
1222 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका धारापानी 14.56
1223 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 2 रिवाङ पाखा 14.56
1224 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 6 मौरीभिर लाकुरीडाडा 14.57
1225 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7 चिप्लाñ 14.59
1226 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 छिसापाताल 14.65
1227 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 उपल्लोपाखा 14.7
1228 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 राक्से 14.7
1229 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 6 साधने बाहुनडाँडा 14.7
1230 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 4 मुरलीवास 14.7
1231 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 चुनपोले डाँडा 32.95
1232 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 10 गरौसूर बा३मारा 14.72
1233 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 4 चुलीडाँडा 48.51
1234 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका अधेंरी 14.75
1235 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 चौतारागैरी महिला 4.04
1236 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 2 जेङनावाङ 14.78
1237 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका देउराली गैह्रो 14.81
1238 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 4 चौतारे 135
1239 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 गैरीस्वारा पुडकेघडेरी 14.87
1240 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 5 बयाले च्याखुरे 14.87
1241 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 तारेपहरा 14.88
1242 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 जुरेढुङा 14.91
1243 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सिम्लेकुना 14.91
1244 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 सेतो पहरा 14.98
1245 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 1 चौरीखर्क 131.15
1246 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 6 तेछयाडाँडा 15
1247 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 5 राईकोट 15
1248 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 नकटिको पाखा 15
1249 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 8 फाल्गु 15
1250 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका चोटेखर्क उतिसिने 32.7
1251 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 गहते अर्माना 15
1252 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 2 खहरे हरियाली 15
1253 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका 7, ६ पाले 15
1254 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 मौरीभिर 15.09
1255 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 4 छिपछिपे सिलिंगेपाखो 15.1
1256 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 च्यानडाँडा खोपगैरा 57.15
1257 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 तुसारेपाखा 15.17
1258 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका विरगैह्रा 15.19
1259 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 4 गौरादेवी 15.2
1260 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 थकाने मिलिजुलि 15.2
1261 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 छरछरे 2.08
1262 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 देवचुली 15.21
1263 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 7 राम्चे ६ो८्के 15.25
1264 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 2 अलाñ्दी साउनेपानी 15.28
1265 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7 मधुवन बुंगाचौर 15.3
1266 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 7 राम्चे 15.3
1267 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 छरछरे 189.01
1268 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 11 मनोरम 15.3
1269 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका धारापानी बुढिमुलल 15.37
1270 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 अँधेरीपाखा 15.4
1271 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 3 राता पैहरा 15.41
1272 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 मिलीजुली 15.43
1273 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका चौराखानी (माल्दीया गोलखांडा) 171.17
1274 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 छविसे 33.31
1275 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० कोमलटारी 15.5
1276 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 हिमालय 15.55
1277 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 ओडार थुम्की सिरानी 15.58
1278 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 5 कोरनडाँडा 15.6
1279 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 सिम्लेगैहा ९८्यान 15.61
1280 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 धैरनीभिरलाखुरी 15.62
1281 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 छाङखोला 23.37
1282 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका कोटपखेरा 15.69
1283 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० कालिका 15.71
1284 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 अलैचीवारी तिनखोले 15.76
1285 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका छरटाउको उपल्लोतला 42.75
1286 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 छाङखोला 35.68
1287 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 मेलपोखरी चिल्लेवारी 15.8
1288 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका छापेडाडा 3.89
1289 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 2 देउराली महिला 15.81
1290 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 6 धाउखानी 15.83
1291 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 ओडदारेपत्यान 15.86
1292 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 सल्लेरी 15.896
1293 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 5 वातावरण 15.9
1294 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका बुन्डांडा 15.91
1295 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 3 जनजागृती 142.4
1296 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 6 नम्तरसिंङ्ग सालघारी 15.92
1297 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 जुकेपानी भेडीखाल्टा 15.976
1298 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 आत्मारा सामाखोरीया 16
1299 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 7 जनजागृती महिला 7.2
1300 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 वायेखोला 16
1301 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका छाहारी कोलधारा 35.48
1302 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 मौवाघारी 16
1303 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका छिपछिपे 9.87
1304 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1 सहले 16
1305 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 ७ुलोखोरीया 16
1306 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ६,7 पंचासे वेलौते 16.01
1307 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका छेरपातल 53.24
1308 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 जनशक्ति 11.58
1309 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका मण्डली 16.1
1310 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 12 एकोहोरे पाखा 16.1
1311 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मासपाटन 16.11
1312 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 देउता थान मुलावारी 16.12
1313 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 ब्रम्हचारी 16.14
1314 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका जनहित महिला 0.63
1315 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 7 ठुलाचौर महिला 16.16
1316 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 4 जस्मेकेदारे 16.2
1317 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7 ईजार 16.2
1318 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका हरियाली डांडा 16.24
1319 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका दुन्दुरे ढंँडपाखा 16.25
1320 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 अलैचीवारी बासघारी 16.25
1321 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका ठाकुरथान 16.25
1322 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 1 रामबाच्५ा 16.25
1323 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 देवती 16.26
1324 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 जम्स्यागैरी 42.28
1325 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 1 दार्सेनी 16.3
1326 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका खसाडवेशी ठूलोढुङ्गी 16.32
1327 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) गैडाकोट नगरपालिका 1,2 मजूवा 16.37
1328 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका मध्यसालघारी 16.41
1329 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 रिपाहा 16.49
1330 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ समाजसुधार पारीपाखा 16.5
1331 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका 6 महिला मजुवा 16.5
1332 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 10 गम्धेरी 16.5
1333 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 6 फुलबारी 16.5
1334 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 5 जरिविसौना 18.75
1335 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 2 खाल्डांडा 16.56
1336 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 10 बारीकूना 16.57
1337 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 डढुवा 16.59
1338 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) गैडाकोट नगरपालिका 15 सितल 16.6
1339 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १२ कैलासपाती 16.62
1340 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ कालिका महिला 16.62
1341 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका वजति पाखा 16.62
1342 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 12 हिले जूके 16.62
1343 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 ७ा८ोखोला रातामा६ा 16.66
1344 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका देवतापानी पारीवन 16.7
1345 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 डांडाखोर ओख्ले 16.72
1346 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 गिद्धेश्वर 16.8
1347 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 7 जलकन्या महिला 46.9
1348 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 भगवती चिसापानी 16.892
1349 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 1 सिस्नेखोला 16.9
1350 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 3 साप्सिंग 16.9
1351 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 चिनारे 16.91
1352 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 सिम्ले 16.93
1353 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका धुसेनी 16.95
1354 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका कुशमती 16.95
1355 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० कुसुण्डे 16.97
1356 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 बस्याहारी 16.99
1357 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 7 गबुडाँडा 17
1358 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका दोपहरे 17.02
1359 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका दूध पाखा 17.1
1360 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 9 चिसापानी धैरेनी 17.1
1361 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 अर्चले देविकोथान 17.1
1362 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 सेपिलो पारीलो पाखो 17.11
1363 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका भेडीखर्क 17.12
1364 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका जलजला 395.17
1365 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) देवचुली नगरपालिका 7 सिताराम महिला 17.18
1366 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 धनुमासे 17.19
1367 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 पिपलछाप 17.2
1368 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका मणीचक्र 17.24
1369 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका 8 दोस्ती तथा अजम्वरी 17.25
1370 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका भोटेखोरिया 17.27
1371 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 कोल८ा८ा 17.27
1372 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 8 ढोरखोरिया 17.27
1373 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 1 नेपाने 17.3
1374 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 भकिम्ले घनिडांडा 17.33
1375 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 3 सि४बराह 17.35
1376 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका जयथुम्का 17.36
1377 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 9 अमिलाथुम 17.36
1378 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 गौडामुनी सालघारी 17.46
1379 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 नागेवगर पाखो 17.5
1380 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका शुक्लागण्डकी 17.53
1381 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 फिरफिरे पैरेनी 17.537
1382 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका जलेश्वर 8.8
1383 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 6 सिमलचौर 17.55
1384 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका जनचेतना 17.6
1385 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7 आँटीघर 17.6
1386 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 4 छिपछिप पाले 17.6
1387 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका जानकी महिला 4
1388 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 जलकेनी 15.2
1389 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 4 एकानेचौर 17.6
1390 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 2 हरिटार 17.62
1391 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 गाईथुने भुनेवा 17.64
1392 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका रिपाकोपाखा तथा चारसाले 17.67
1393 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका जौरीखेत अन्तरेढांड 9.8
1394 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका सुनपदेली 17.75
1395 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी घोवाङ 17.75
1396 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 जैसीकुना 17.75
1397 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 पारीचौर पालेको 17.8
1398 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका धुर्लौदी 17.82
1399 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका दवाडी मिलन 17.87
1400 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कालिका 17.88
1401 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लामेला बाझिखोरीया 17.9
1402 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका अकला 17.91
1403 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 थूम८ा८ा 17.91
1404 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 काउसे हागी 17.927
1405 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 ५हरा 17.93
1406 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 द्वारतासे सउरानी 17.96
1407 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 डम्डारे खोला 17.98
1408 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 2 भालुमारे 17.98
1409 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 6 च०८ीथान 18
1410 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका खाल्टी ठाडो 18.08
1411 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 2 खा६ेपहरो दमौरेखोला 18.1
1412 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका ज्यामिरे सातबिसे 109.18
1413 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 हा८ीखोला ९ूंगेसागू 18.2
1414 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 वहुलापहिरो पैँयुपाटा 18.2
1415 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 10 देउराली भन्ज्याñ् 18.21
1416 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 ढाडाकोपाखा सुन्दर वनवाटिका 18.25
1417 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सेराकोपाखो 18.3
1418 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 सोताहम्पर्ने 18.3
1419 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 लोङगा देउराली 18.35
1420 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका तारेभिर भुलभुले 18.36
1421 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 जलगिरे 91.25
1422 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 3 मुर्लाभिर 18.4
1423 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 दीप 18.4
1424 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका कुसुण्डे 18.49
1425 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 2 गि४ेपखेरा 18.5
1426 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 पाखुरे 18.5
1427 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका मल्याङ 18.5
1428 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 अर्धाको पाखो 18.56
1429 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 11 वनपाला 18.56
1430 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 7 चिसापानी 18.59
1431 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 छापा सिरुवारी 18.6
1432 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 रांग्सेपाताल 18.6
1433 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 जनएकता 18.6
1434 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 धौलापहरा 18.6
1435 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 1 झ्याउले 7.03
1436 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 9 जलदेबी 69.55
1437 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका कालोमुढो 18.7
1438 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 गरजुरे सल्लेरी 18.7
1439 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 6 च्यांग्रेखर्क 18.71
1440 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका पालेवन 18.72
1441 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 5 जलदेवी 208.18
1442 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 13 जलविरे महिला 6.49
1443 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० वेतपानी गणौदी 18.75
1444 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 12 कोटभैरवस्थान 18.75
1445 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 8 जागेश्वर 198.25
1446 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 शेरादलित नमूना 18.8
1447 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका भुंवरखोला 18.8
1448 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 4 ठूलोभिर 18.8
1449 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 12 तल्लाचौर तारेभिर 18.82
1450 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 2 सिद्धमाईथान 18.83
1451 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 जोगिथुम 111.97
1452 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2,7 चेनचेनडाँडा 18.92
1453 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 2 अर्नाकोट काल्नेचौर 18.98
1454 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका पानीसरे 19
1455 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका सत्यदेवी 19
1456 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका सिर्जनसिल 19
1457 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० भक्कल 19
1458 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका 1 झ्याङखोरे 3.25
1459 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 नमूना 19
1460 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका टांड बिसौना 49.8
1461 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका टिकोट 525
1462 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 1 थानी 19.07
1463 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 4 जोगीडाँडा चनौटे 94.18
1464 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 झौरी 19.1
1465 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 9 कालीग०८की 19.1
1466 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 लेवाडे ठाडीखोरीया 19.12
1467 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 ज्यामिरे विसौन८ां८ा 19.18
1468 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 डाँडागाँउ 19.2
1469 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 छरछरे 19.22
1470 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 2 देउती 19.23
1471 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 मिलन 19.24
1472 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 उल्लेरी 19.25
1473 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 8 माजको स्वामी आनन्द 19.29
1474 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 4 दर्नास धैरेनी 19.3
1475 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 मौवाघारी 19.32
1476 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका देउराली ठाडोपाखा 19.34
1477 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कालिका कल्चौडे 19.38
1478 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका काफलथुम्की 19.42
1479 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका कमेरेपानी रानीवन 19.43
1480 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 वाँस्तोला 19.46
1481 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका बाघदेवी 19.48
1482 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 12 साउनेपानी पल्लो पाखो 19.5
1483 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 10 कुसुण्डेचौर 19.5
1484 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 रमुवा 19.5
1485 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पधेंरी डाँडा बायटारी 19.52
1486 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 भुटने टापु 19.52
1487 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका भोटेचौर पालेकोवन 19.55
1488 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका खुईलेडाँडा 19.57
1489 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका वन्चरेडाँडा 19.71
1490 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 स्याखुदि सिम्ले 19.75
1491 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 1 जोरवेल 35
1492 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका टिमिलाखर्क रानीपौवा 37.27
1493 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका निर्बाने बुढिदह 19.79
1494 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 14 पोसपाखा निगाल५ाप 19.79
1495 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 ज्वाला नमूना 14.5
1496 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 4 लेकाली 19.8
1497 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 6 भण्डारे खुरखुरे 19.8
1498 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 मौवापाखो 19.81
1499 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 रंगुवा 19.88
1500 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 7 कस्तुरी महिला 19.95
1501 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 22 लोस 19.96
1502 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका जुमडाँडा पोखरीभन्ज्याङ 19.99
1503 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका रानीवन 20
1504 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका तिनखोले 20
1505 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 5 बेल३ारी क६ूस्यानी 20
1506 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 हर्वले 20
1507 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 खहटीखोला काँडलेपानी 20
1508 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 गहतेरो विरौ६े 20
1509 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 सिमले कमेरे खोला 20
1510 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 6 वनपाला ज्यामिरे 20
1511 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 झाँक्रेपाखा 16.07
1512 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका मानकीडांडा 20.04
1513 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 ५िर्लाñ्दी कोखे 20.06
1514 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 सिस्नेकालीलेक 20.06
1515 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 पा६ापा६ी लुलपानी 20.07
1516 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका वाह्रघरे 20.08
1517 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 9 झाक्रेपानी 45.74
1518 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 आम्दीसालघारी 20.2
1519 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 सि४थान 20.3
1520 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 1 रिचेपोर्चु 20.3
1521 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 8 शान्तिवन 20.3
1522 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका ठूलोस्वांरा 20.32
1523 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 2 झारगाउँ 2.57
1524 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 टाङटुङ्गे माधव भिर 20.35
1525 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 3 रँतँमाटा 20.42
1526 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका वनकाली 20.43
1527 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका नासाछो 20.47
1528 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका नासाछो 20.47
1529 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका चिरुवाडाँडा 20.5
1530 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 4 कोल८ा८ा कुं८हर 20.5
1531 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 9 टक्सारटारी 85.04
1532 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका कवाकी 20.51
1533 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 3 धैरेनी वन पाखो 20.51
1534 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 खौरपाखो 20.566
1535 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 3 बनपाले भुमेथान 20.6
1536 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 2 टसी 161.61
1537 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 8 टारडाँडा महिला 1.59
1538 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 झप्रेनी 20.66
1539 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका टोट्के ओरालखर्क 234.17
1540 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका ढोडोमा सिमल्डाँडा 20.71
1541 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका जमुना गैह्रा 20.73
1542 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका बांसबोट 20.75
1543 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 10 जनप्रिय 20.75
1544 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका भागीरथी पाताल 20.78
1545 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 सल्लेरी 20.78
1546 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 कालो मुढा अधिकारी 20.9
1547 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 सानोपोखरी राम्चेपु५ार 20.97
1548 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 8 टारपाखा 42.12
1549 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 कमेरे 21
1550 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 4 ठाडो खोल्सी 21.02
1551 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका सालफेदी 21.11
1552 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ मान्द्रे 21.15
1553 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 8 ठाडोपाखो 3.7
1554 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 14 डुगाचौर 21.18
1555 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका तालडाँडा 21.2
1556 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 ठुली 38.8
1557 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका ठांटीरानी 9.53
1558 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 नूवार 21.3
1559 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 6 तालवोट 21.39
1560 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका सानीपोखरी 21.45
1561 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 ठुलो 23.8
1562 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका ठाडाखानी कालो सल्लेरी 253.39
1563 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 ठुलो 222
1564 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 काउले खोरथापे 21.5
1565 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 सिनेकखोरिया 21.5
1566 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका थामपाखो 21.5
1567 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका आँवु पुरानोकोट 21.5
1568 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 धारापानी 21.5
1569 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका ठाडोपाखा 2.19
1570 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लुकुवा 21.54
1571 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 4 वांहु 21.6
1572 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 ढापपानी 21.62
1573 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका तारा 21.69
1574 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 ठुलो दुभार 103.97
1575 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका आरलाम्दी 21.75
1576 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका ठुलो गैरा 9
1577 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 जयशंकर सालघारी 21.8
1578 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कल्चौडे 21.81
1579 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 ठुलो पधेरा महिला 18.75
1580 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 घाटाको पाखो कंडेलटुडँे 21.9
1581 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 ठुलो सालघारी 41.6
1582 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका अकला 21.96
1583 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० देउवुजे सालघारी 22
1584 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 7 दांगसिंगपाखो 22
1585 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 ठुलोपाखा 14.03
1586 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 2 राम८ां८ा लहुके 22
1587 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 सल्यान तुरतुरे 22.02
1588 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 6 आ८्को साल३ारी 22.12
1589 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका देउराली 22.15
1590 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 10 लूम्दी 22.16
1591 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका महभिर 22.16
1592 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० कमलाथुम्की 22.17
1593 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका गुम्बाहलेसी 22.22
1594 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 1 झांझरभित्ता 22.22
1595 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 ठुलोवन तल्लोपाखा 13.83
1596 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 पंधेरा खोला 22.25
1597 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 10 मोहरीया 22.25
1598 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 शेराको पाखो 22.28
1599 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 1 सितादुला 22.31
1600 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 मकल 22.33
1601 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 12 जलविरे कदमपानी 22.34
1602 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका बाघमारे बाह्रविसे 22.42
1603 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 कोखे करñगैरा 22.48
1604 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 ढाड 22.55
1605 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका देउराली सेतीविसौना 22.57
1606 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4,2 अधेरीखोला राउसे 22.58
1607 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 मकै खोरीया 22.58
1608 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 दासराखु प्रहरीखारा 22.6
1609 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 7 ठूलो 152.96
1610 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 7 कालिका महिला 22.62
1611 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 1 ठूलो पहिरो 31.5
1612 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 1 ठूलो पाताल 21.75
1613 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 ठूलोखोला तेर्सेपानी 198.8
1614 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 मान्द्रेढुंगा 22.9
1615 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 2 ओसेक नमुना 23
1616 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १४ कसेरी 23
1617 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 हंशपुर पहिरो गैरा पोखरी ब्लक ख 23
1618 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका ठुलो बगर कटुञ्जे 19
1619 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 देउराली तिनखोले चिसापानी 23.02
1620 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 6 धूले 23.03
1621 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 4,7 कुरलङु धुसेनी 23.04
1622 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 वरभन्ज्याङ 23.09
1623 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 घोवाङ्ग 23.12
1624 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका ढुर्सेनी दोखे 23.13
1625 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका मकैखोरीया बैशघारी 23.22
1626 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 5 खहरेभोर्ला३ारी चौसठ्ठी 23.23
1627 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका साल्मे 23.24
1628 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ वेतेनी पचरका 23.25
1629 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 हरितशान्ती 23.25
1630 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 कूमालसूधार 23.29
1631 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 भिरखर्क 23.29
1632 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका 5 नेपालडाँडा 23.32
1633 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 ठूलोपाखा 135
1634 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 ठूलोवन 3.67
1635 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 3 गहखर्क 23.42
1636 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 विसौना पर्यटकिय 23.48
1637 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका मालिका 23.49
1638 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका वालभैरव 23.5
1639 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका चण्डी देउराली 23.5
1640 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 4 भुटुकडी 23.5
1641 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 सानो पोखरी 23.5
1642 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 1 ठुलो बन 114
1643 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका गरमबेसी 23.55
1644 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका न्यूरेघारी 23.62
1645 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1 वथान 23.62
1646 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 5 ठूलोवन 163.3
1647 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 ठोकने भन्ज्याङ्ग 72.43
1648 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका कालोखोला ल्होसे 23.75
1649 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 3,4 चिसापानी 23.75
1650 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 5 डुम्रीडाँडा महिला 45.61
1651 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 4 मौलाछ सिस्नेरा 23.79
1652 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका ११ भिमसेन देउता 23.8
1653 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 ढकालटारी पानीघाट 32
1654 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 एक्लेपाखा दानावगर 23.8
1655 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 10 धनकुमारी 23.81
1656 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 ५रिखोला धैरेनी 23.82
1657 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 रालखोला 23.84
1658 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका सिमिराड 23.92
1659 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 दासापाखा 23.94
1660 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका वराहपानी 23.95
1661 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 8 ढकीडाँडा 95.8
1662 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 झहरे कालीदह 23.99
1663 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 सुन्दरेपाखा 24
1664 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 8 ढडेनीपाखा 7.2
1665 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 1 कुवापानी 24
1666 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 बुहारो सिस्रेपानी 24
1667 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 4 ख८्ककाली रिपाखा 24
1668 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 8 ढाँडपाखा 15.5
1669 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका बांसपानी 24.1
1670 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका १० फेदीपाले 24.1
1671 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 विसारे गैहा्र 24.1
1672 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 आहालडाँडा 24.2
1673 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 10 किसान 24.2
1674 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका ठुली 24.22
1675 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका वाराही जौपानी 24.25
1676 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 7 मिरथूम्का 24.25
1677 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 ढाँडश्वारा काप्रे महिला 46.17
1678 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी मधुवन 24.25
1679 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 4,6 लालीगुराँस 24.3
1680 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 1 ठुलो रानीबन 40
1681 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 ढापेपानी चौखेपाखा 19.08
1682 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका 8 आहालडाँडा 24.45
1683 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 5 चौरासिया 24.48
1684 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 बाराही 24.49
1685 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ निर्वु वराह 24.5
1686 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 7 तुलसीखर्क 24.5
1687 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कर्तपुर 24.55
1688 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका इच्छापुरी कमेरेपानी 24.56
1689 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 ढिस्का सालघारी 101.77
1690 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 1 वोेम्दीपारी 24.61
1691 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 विर८ां८ा 24.61
1692 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका अधेंरी अंम्वोट लप्सीवोट 24.64
1693 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 7 कालिका सिरु८ँं८ा 24.65
1694 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका ठुलो वन सा.व. 112.26
1695 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 2 तूलसीचौर 24.7
1696 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 4 पालेगैडा 24.7
1697 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 मालेडाँडा 24.7
1698 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका खाल्टे स्याखुर 24.75
1699 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका सिमपानी 24.75
1700 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका ठुलोस्वारा 112.34
1701 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 8 धूर्सेनी 24.78
1702 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 मोहरपानी हाडे 24.8
1703 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 ढोकेढुङ्गा दरवारे पाखा 36.18
1704 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 सिउरास पात्लेभिर 24.9
1705 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका जुरेपहाड 24.9
1706 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 चरिपानी गुफाडाँडा 24.9
1707 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 पंचधारा 24.98
1708 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 ढोडेनीपाखा 5
1709 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 ओख्रेनी 25
1710 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 ठाडोपाखा 25
1711 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका ढिकुरपोखरी दुईदैले 25
1712 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 लामिछाने बाह्रघरे 25
1713 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 तमु चिहानडाँडा 12.5
1714 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 8 किमिलडाँडा मालेवगर 25
1715 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 कपासे छहरे 25
1716 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका गौमती 25
1717 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 ९ां८्कोपाखा भाल्५े 25
1718 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 5 खवार 25
1719 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 पल्लोपाखो आमा समुह 25.02
1720 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 गहते दुरारुख 25.04
1721 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १२ सातकन्या कालिका 25.09
1722 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 4 ढोडेनी 25.11
1723 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 2 रोल बराहथान 25.22
1724 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 वेत्यानी पास्थरी भष्मे 25.22
1725 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका कालिका 25.24
1726 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका नाजुङ 25.25
1727 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 तिखेचुली 25.25
1728 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका ठूटाबोट (पाखापानी) 213.6
1729 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 जनहित चिन्नेधारा 25.27
1730 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 4 तरम्चा 408.86
1731 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 डफेरी 38.59
1732 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 सराñ्दी 25.38
1733 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका डम्मरा 144.77
1734 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 काफ्लेस्वाँँँरा 25.5
1735 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका सिस्नेरी दोपहरे 25.5
1736 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 समीकोट भिरकुना 25.5
1737 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका डल्लेमेला सल्लेरी 29.25
1738 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका जौथुम्का 25.62
1739 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 2 च्यानडांडा 25.65
1740 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 सिंगाना वूूछूङ सल्लृरी 25.67
1741 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 गोवानपानी 25.73
1742 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 भयारथान कोल८ा८ा 25.75
1743 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका एकघरे गरुङ्गखोरीया 25.76
1744 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 तारेभिर भलपाखा 25.8
1745 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 3 राउन्नेपानी 25.81
1746 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 6 बाधा सल्लेरी 25.92
1747 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 सितलाछहारी 26
1748 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 अर्चले ओझेले 26
1749 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका डाडागाउं 15.47
1750 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका परोपकार 26
1751 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 2 नार्जा 26
1752 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 6 अर्चले ओख्लेपानी 26
1753 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 चिप्ले६ी विजयाचौर 26.01
1754 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका रानीबन 26.08
1755 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 तातुक डाँडा 21.25
1756 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 कालिखोला महिला 26.098
1757 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 4 फेदी सौरेनी 26.1
1758 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 6 तान्द्राङखोला जुडीपाखा 58.54
1759 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 3 चिसापानी 26.17
1760 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 हरियाली 26.2
1761 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 2 ढाँड ल्होसे 26.2
1762 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका महादेव 26.23
1763 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 तारेभिर अंधेरीपाखा 110
1764 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 तार्केडाँडा 74.17
1765 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका ५, ६ सुर्यमुखी बास्तले 26.37
1766 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पान्थ्र ढुगां विलाउने घारी 26.5
1767 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका वागेश्वरी 26.52
1768 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 श्री नवज्योति 26.55
1769 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 वस्यानी धारापानी 26.57
1770 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका डिकुना 3.13
1771 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका चौतारी 26.61
1772 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 3 भुल्केपाखा 26.61
1773 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) देवचुली नगरपालिका 17 झरही 26.68
1774 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 धारापानी 26.71
1775 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका नवज्योती 26.75
1776 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 लालीगुरांस 26.77
1777 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 सल्ला३ारी 26.8
1778 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी स्यानलौसी सितल 26.8
1779 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 2 मौलाथान 26.85
1780 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका कवादी 26.86
1781 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लाटीखोरीया कयरबारी 26.93
1782 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 10 भालुडाँडा 26.95
1783 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 हेवन 27
1784 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका सगरमाथा महिला 27
1785 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1 तासरपाखा 93.18
1786 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका हर्षेमहाबिरे 27
1787 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 शिवशंकर 27.1
1788 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका हाँडीखोला चिचिपानी 27.15
1789 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका दुवाढुङ्गा 27.21
1790 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 1 दोभान अर्लाङ्दी 27.24
1791 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 तिनघरे 44.62
1792 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 4 सालघारी 27.25
1793 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका भोर्लेपाखा 27.27
1794 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका कटहरबारी 27.3
1795 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका भालुखोला 27.36
1796 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 बाटुले 27.36
1797 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 गिदाउरे सालघारी 27.4
1798 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 थालेखर्क 27.4
1799 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 4 वाघभन्ज्याङ 27.4
1800 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 तेगार 27.5
1801 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 4 ल्होसे 27.5
1802 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 तेस्रो वाटो 8.31
1803 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका निर्जला 27.5
1804 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 सजिनी 27.523
1805 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 1 चिप्ले चिसापानी 27.6
1806 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका डिहिडिमरबोट 15.81
1807 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 खोरवार 27.69
1808 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ भोटेथुम्का 27.73
1809 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका ठुलढुङ्गा 27.75
1810 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 डण्डरे शम्भु बाँसघारी 27.75
1811 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका डोरा 204.3
1812 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका डोले मुसुङ 199.4
1813 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 ठुलोढुङ्गा पातलथुम तिन्तरो वैकुन्ठे 27.94
1814 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 2 तेस्रोपाखा 13
1815 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका जनकल्याण 28
1816 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 बर्सान्ने 28
1817 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 1 पार्वती 28
1818 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका तिनसाले 28.09
1819 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 2 मयतोस 28.11
1820 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 तिनखण्डे 28.13
1821 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका गौलीटार 28.14
1822 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका काली 28.15
1823 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका शिख्र 28.17
1824 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका भीरपानी पाखो 28.25
1825 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका तातोपानी 28.25
1826 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 चाउकेस्वांरा लेकमार्दी 28.26
1827 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका ढांडखर्क 13.58
1828 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका गुर्दुम गिद्धमरे 28.29
1829 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 ९ा८को पाखो 28.3
1830 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका तल्लो बराह 146
1831 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 तोमनडाँडा 7.68
1832 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 1 भयरथान 28.35
1833 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 5 तोरेन 9.25
1834 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2 बान्द्रे 28.4
1835 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 1 मचेडी माकलिङटार 28.46
1836 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका अजमरे पाचोक 28.5
1837 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 2 चापपानी 28.5
1838 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका ताकम 59.52
1839 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका वनपाला 28.5
1840 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7 छिपछिपे थरथरे 28.5
1841 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 3 सिगारको६ बराह कन्या 28.5
1842 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 मालेपाटन पारीवन 28.51
1843 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 1 वनपालास्वांरा 28.59
1844 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 पातल 28.62
1845 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 रहाले जनजागृती 28.65
1846 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका फेदीकुना 28.67
1847 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 1 खैरीको६ देवनार्नी 28.7
1848 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका ताराखसे 7.74
1849 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका तारेभिर 53.42
1850 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका शान्ति तथा सालघारी 28.74
1851 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका तालाबन्दी श्रीकृष्ण 148.8
1852 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका तिनचुले 196.21
1853 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 जमूना 28.79
1854 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 त्रिकोण पाखा 1.38
1855 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 साउनेपानी रियाले 28.9
1856 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका भोर्ले फुलवारी 28.91
1857 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 चित्रापानी 29
1858 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 ठुलोढुङ्गा कयेरा 29
1859 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 कोखे रातोपहरा 29
1860 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 2 पालेको सा.व.उ.स. 29.05
1861 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका चिरीपानी 29.1
1862 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 त्रिवेणी 6.68
1863 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 साइनपाटा 29.17
1864 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 5 बसुलपाखो 29.2
1865 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका तुरुङ्ग 29.22
1866 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका तुसारेपानी 6.84
1867 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 2 रानीवन 29.25
1868 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 फुर्केटारी 29.25
1869 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 कोलगैरा 29.25
1870 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 6 पुर्लीङ 29.251
1871 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 6 थाकलडाँडा 98.27
1872 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 3 खोटेगैरा साततले 29.3
1873 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 गुठाको पाखो 29.3
1874 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका दोजायको पाखो 29.36
1875 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 5 देउतीको थान 29.5
1876 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 थानमाले 30.24
1877 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 1 सुन्दरी 29.6
1878 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 8 लाñरिñ 29.62
1879 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 11 ढाडपानी 29.66
1880 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 वास्तोला पारीपाखा 29.74
1881 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 बयलधारा 29.74
1882 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 देउपुर 29.75
1883 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका १० कोइरालाफांट 29.75
1884 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका समादीपाखा 29.75
1885 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 जौखेत गैगारु 29.75
1886 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 4 थानसिङपाखा 183.43
1887 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका पिपलटारी 29.79
1888 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका तुसारेपानी महिला 4.19
1889 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 9 थानीथान पाँचडाँडे चिसोखोला 73
1890 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 6 थानीदेउराली 31.67
1891 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 भैरव देउराली 30
1892 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 आँपुभञ्ज्याङ्ग 30
1893 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका चण्डिकालिका 30
1894 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 जोगी८ां८ा 30
1895 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका हरेडाडाँ 30
1896 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 5 जोते लोसे 30
1897 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 जामूने 30
1898 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 त्रिशाला सियाले 30
1899 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका साठीमुरे 30.05
1900 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका त्यारत्यारे 15
1901 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 ढांड 30.1
1902 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 सिउडीबार 30.15
1903 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 2 थानीमाई महिला 8
1904 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 थाम पाखा 270.09
1905 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका १० कालिका 30.26
1906 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 सालघारी हर्राखर्क 30.3
1907 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका 5 जलविरे र एक्ले 30.5
1908 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 जलजला सिरुखर्क 30.69
1909 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका जोगीडाँडा 30.72
1910 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका चाम्पानी ठाडीखोरिया 30.76
1911 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 4 थामको पाखा 20
1912 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका थलथले 2.11
1913 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 पालुड.खोला 30.8
1914 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 डढुवा काफ्लेबेफ्रे ओडार 30.8
1915 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 थामकोपाखा 7.65
1916 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 थामडाँडा 1.92
1917 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका शिवमणी 30.9
1918 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १० शिलदेवी 30.92
1919 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका भोटेनी 30.99
1920 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 किसिमकोट 31
1921 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 1 धुरपुर टाउकाको खर्क 31
1922 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका जलजले पाताल 31.01
1923 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 गर्भेकुना 31.25
1924 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका थाकन भालुखोला 21.48
1925 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 8 एक्लेपाखा मझुवा 31.3
1926 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 समाजकल्या०ा 31.35
1927 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका अंधेरीखोला 31.36
1928 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका रानीरिहिने 31.45
1929 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका चिप्लेटी देवी 31.46
1930 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका सिम्ले 31.48
1931 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 सुम्रे सातपत्रे 31.48
1932 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 थामडाँडा भिरसेल महिला 142.39
1933 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 12 आचमारो थाम जिमिरे विसौना 31.5
1934 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका असिमुरे उत्तरखोरिया 31.54
1935 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका थानवांग 28.28
1936 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 जयकोट 31.58
1937 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका 3 चिसापानी पुरानोकोट 31.62
1938 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 4 तिमासे 31.625
1939 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 भालुखोला 31.64
1940 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 6 हरियाली खानी 31.64
1941 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 2 थालचोक बेशी 69
1942 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका १० कालिका ठूलीखोरिया 31.75
1943 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 तल्लो अर्खला 31.75
1944 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० मंगलीगैह्रा 31.75
1945 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका सुर्योदय 31.78
1946 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 1 बोक्रेबाउन्ने 31.8
1947 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 साल३ारी 31.8
1948 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 जैसरी८ां८ा 31.82
1949 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 12 चन्द्रको६ मौरीपाखा 31.9
1950 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका रघुभन्ज्याङ 31.99
1951 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 2 सामाखर्क 32
1952 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 नौडाँडा 32
1953 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 नौलो छरछहरे 32
1954 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 सिंगेधारा 32
1955 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 दमयान्ती 3.98
1956 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 10 दरौदी डाँडा 118.98
1957 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ वेलघारी जोगेनीकुना 32
1958 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० मिनामखानी 32
1959 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका राइनेकाली 32.02
1960 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका छाङदीचौर 32.07
1961 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका बाउन्ने लेक 32.07
1962 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० चाँपश्वारा 32.08
1963 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 3 दान्द्रेपाताल 125
1964 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7 झल्र्यांगदी सालमुले 32.1
1965 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका छापस्वाँरा बडहरे 32.2
1966 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका शिरुबारी 32.2
1967 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका पाताल 32.3
1968 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका झगरे लामीस्वांरा 32.3
1969 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 5 भ्याउने खोला 32.303
1970 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका खोलावन अग्राखे 32.37
1971 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका साधँेराीस्वाँरा दोपहरे 32.42
1972 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 दारवोटे काठेडाँडा 12
1973 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 समीकोट 32.5
1974 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 6 बा८ुंगेखोला 32.56
1975 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 पा०ादिप 32.59
1976 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 2 गौरीस्वांरा 32.6
1977 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ लोसी 32.61
1978 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 थाम 29.807
1979 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 दारसिँ 123.75
1980 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 थाम डाडाँ 11.83
1981 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका थामका सोले 52.73
1982 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका लालीगुँरास 32.75
1983 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 जया८ां८ा 32.75
1984 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका थामडांडा 93.24
1985 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 5 सिर्जनशिल 32.83
1986 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका हांडीखोला 32.93
1987 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 दिदी वहिनी महिला 3.82
1988 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पाखुरी डाँडा खरवारी 32.96
1989 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका थामडांडा 101.28
1990 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4 ७ां६ी 33
1991 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 3, 4 दुमदुम पाताल 34.29
1992 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 डुलाउने 33
1993 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 10 दुम्सी भिर 160.44
1994 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 वतासे फुलवारी 33.06
1995 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका सिमहार 33.07
1996 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 ढाँडको पाखा 33.1
1997 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 7 रानीडांडा 33.11
1998 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका जागृति 33.14
1999 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 1 हाउढुक विरुवा 33.14
2000 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 2 दुरसकाङ र देउराली 427.6
2001 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7,8 का७ेपानी 33.2
2002 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका मिलनडांडा 33.21
2003 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 देउराली 33.23
2004 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 दुर्गुम चौटी 16.29
2005 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 कन्नोभाचुवा 33.25
2006 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लौरुक उत्तिसेखोला 33.28
2007 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 3 पाले 33.29
2008 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 दुल्लभ 116.96
2009 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 4 ठाडोपाखा 33.38
2010 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 1 देउराली 16
2011 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 देउराली 44.75
2012 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका वेसीडाँडा साजवोटे 33.5
2013 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका शिवशक्ति 33.5
2014 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका कोटभिर 33.5
2015 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 काफलखाय 33.5
2016 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 सालघारी चिसापानी 33.51
2017 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका दग्नाम 109.25
2018 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका दमाई ढुङ्गा 24.68
2019 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 2 थामल्होसे लतेगैरो 33.71
2020 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 7 देउराली 45.72
2021 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 5 सहेली खोरिया 33.75
2022 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 तोरीचौर 33.75
2023 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 3 त्रिदेवी 33.77
2024 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 पातालकोट 33.8
2025 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 7 डहरे 33.89
2026 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका नौविसे 33.89
2027 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 1 नानीस्वाँरा 33.9
2028 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका तिलस्वाँरा 33.92
2029 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 7 सुरसुङ्गे 34
2030 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 भाङगी 34.03
2031 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 पुलीङ पाला 34.04
2032 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 11 डोहरे पाखा 34.1
2033 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 2 दादर लालीगुरास 34.1
2034 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 गड्तारा 34.1
2035 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका दुहार 34.13
2036 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका दर 484
2037 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका थाक्ले 34.17
2038 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 10 देउराली 98.04
2039 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका झाक्रेखोला 34.24
2040 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका पारीपाखा 34.25
2041 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका रानीवन 34.25
2042 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 2 देउराली सुमेडाँडा 25.34
2043 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका कटुचे ठूलोपाखा 34.31
2044 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 लूकूवा 34.33
2045 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका ढड्यान खदरको गौडामुनी 34.38
2046 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 चैनपुर 34.39
2047 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 10 देउरालीपाखा 100.7
2048 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 अलैचीबारी 34.44
2049 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 6 दोलैचे ६ो८्के 34.45
2050 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 4 केशरानी 34.5
2051 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 काउले भिरपाला 34.56
2052 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 6 सुम्सा 34.56
2053 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 देउसिनी 74.06
2054 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 पातल खर्सु 34.57
2055 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 देउराली महिला 34.63
2056 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 3 देवि 29.77
2057 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 गल्याñसि४ेश्वर 34.69
2058 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका टिकात्रिवेणी 34.7
2059 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 कामध्यानु 34.75
2060 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका चिसापानी 34.81
2061 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका लामीडाँडा 34.98
2062 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी सिस्नेघारी 35
2063 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 लाखुपातल भदैे विसाउनी 35
2064 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 2 सिमलचौर 35
2065 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 8 देवि स्थान 20.15
2066 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 कल्पना ८ां८ापारी पाखा 35
2067 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 बोधवारी दन्तरी 35
2068 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 2 ओख्ले 35
2069 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28,29 सहेलीको पाखो बादरे 35.02
2070 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 2 वजेनी 35.09
2071 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 1 लप्सीबोट 35.1
2072 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ दालिनडाँडा 35.15
2073 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 8 धरादी पाचेखोला 35.16
2074 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 बु९ि देउराली 35.17
2075 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका सामाखोरिया 35.31
2076 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 देविस्थान 5.28
2077 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 12 कोसेनी 35.46
2078 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका दरमिजा 103
2079 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 5 चौरण्याङ खोला 35.49
2080 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका चिसापानी कुकुरढुंगा 35.5
2081 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १२ पारीपाखा 35.52
2082 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 देवीथान 13.61
2083 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी लोस तोरीखर्क 35.69
2084 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका १० ओख्लेपानी 35.75
2085 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका बाउन्नेलेक जहरे काल्सापानी 35.75
2086 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका तिलिङ्गेडाँडा 35.81
2087 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका ब्याडचौर 35.96
2088 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका सामनेपानी 36
2089 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 देवीस्थान 33.25
2090 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मसिना वलौङ्गखोला 36
2091 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13,20 वनपाला 36.05
2092 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 वसेरीपाखा 36.05
2093 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 भुमेखड्कारा 36.1
2094 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ पुजाकोट 36.14
2095 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 देवीस्थान दोभानडाँडा 59.1
2096 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 दह 36.23
2097 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 1 दोभान 111.21
2098 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 दोभानपाखा 38.5
2099 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 5 ९ोरलखोरिया 36.25
2100 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका लाटारह चिसापानी 36.25
2101 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 सुनौलो मौरीभिर 36.312
2102 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १२ श्री मनकामना 36.33
2103 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका महादेवस्थान 36.42
2104 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 1 द्रव्यशाह 18.75
2105 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 8 भालुखोला 36.556
2106 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 भिरपानी सरादी 36.59
2107 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 पुरानो गाउँ 36.602
2108 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 12 एक्लेभिर मनकामना 36.7
2109 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 4 अधिकारी ८ां८ा 36.72
2110 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका 3 पोखरीभन्ज्याङ 36.75
2111 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 धंगेरीघारी 5.49
2112 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका मिनेश्वरी 36.82
2113 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका दह 84.86
2114 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 5 छिपछिपे 36.9
2115 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 धगेरीघारी महिला 2.84
2116 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 अलैचीवारी 37
2117 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका दह पातल 484
2118 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 29 भाल्टारी भित्तेरी डिही 37
2119 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 धैरेनी सुत्लामारे 37
2120 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका दह रसपुर सा.व. 260.66
2121 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 दाशपातल 37.08
2122 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 लालीगुराँस महिला 37.1
2123 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका टिकाथाप्लो गोर्जे 37.12
2124 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 13 फापरखेत चुच्चाकोगैरा 37.2
2125 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका दारकुना थाईवाङ 87.87
2126 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका दास खोरिया 151.09
2127 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 7 चेतनशिल 37.33
2128 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका गोरखकालिका शिवशक्ति 37.37
2129 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 ठुलोपाखा 37.39
2130 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 2,1 चिप्ले६ी 37.44
2131 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 रपबेतनी 37.45
2132 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका तर्सेली 37.5
2133 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका दिप्लीखोला 10.26
2134 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 ७ूलो ८ां८ा 37.5
2135 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 1 दिक्रवाङ 37.58
2136 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका चम्पावती 37.7
2137 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका पहरेपानी 37.75
2138 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका सानो थानीमाई 37.84
2139 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 2 सिñरिñलेक 37.88
2140 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका देउराली 37.91
2141 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 3 वांखे८मरा 37.92
2142 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका 9,10 देउतीसरा घर्तीगाँउ 28.72
2143 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 थामकुसुन्डे 37.99
2144 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 5 धनविरे सल्लाघारी 2.2
2145 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 सल्लेरी बाँसखर्क 38
2146 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ कालिका 38
2147 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 अमरेश्वर डाँडापानी 38.05
2148 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 3 धर्जेडाँडा 477
2149 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 खाल्टेखोला बुढीखर्क 38.1
2150 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 7 कालोवन बाटुलेचौर 38.1
2151 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 जलजला बाराल्ना 38.13
2152 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 4 धुरीखोला 38.24
2153 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 5 माइकेबारी कालीखर्क 38.27
2154 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 ठुलोवन 38.31
2155 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 धारापानी 23.71
2156 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका 1 वाघमारे 38.4
2157 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका देउराली 48.09
2158 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका देउराली डाडा 11.16
2159 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 वाईगांउ महिला 38.49
2160 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 2 धारापानी 40
2161 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 2 फापर८ां८ा 38.5
2162 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 धारापानी भोर्ले 36
2163 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 भेडाओडार 38.5
2164 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 कुलपांजा 38.5
2165 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका छेरमा पहाड 38.56
2166 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 अर्चलथाम 38.57
2167 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 देउराली धारा 50
2168 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका देउराली पाखा 21.26
2169 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका अन्नपूर्ण 38.66
2170 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका दुर्गा 38.7
2171 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 सिखर्का 38.8
2172 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 विफ्रेलोहसे 38.8
2173 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 धुरीडाँडा 96.17
2174 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका चन्दनी 38.89
2175 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 ूदुम्सीभञज्यांंग 38.9
2176 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 चयनपूर 39
2177 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका रमिते 39
2178 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 5 धोद्रे 248.79
2179 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 बाँझघारी 39
2180 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 लाहेरेगुयली 39
2181 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 ठूलोभिर चिउरीखर्क 39.1
2182 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 3 धारा खोला 39.112
2183 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कौसेरी 39.15
2184 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 फुङकोट देउराली 39.17
2185 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) देवचुली नगरपालिका 17 वरटाँडी 39.17
2186 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 जनसेवा 39.18
2187 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 8 बसन्ते 39.22
2188 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ वकैले 39.4
2189 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 पातालखर्क 39.4
2190 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 1 बनपाला छहरा 39.4
2191 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका चिसाखोला 39.49
2192 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका दासाको 39.5
2193 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 मालमुल 39.5
2194 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 भलाम हरिहरगुफा 39.5
2195 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 चित्रेभन्ज्याñ् 39.56
2196 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 करम भन्ज्याñ् पित्लेकपंधेरा 39.6
2197 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका देउराली रानीबन 7.96
2198 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 6 बै८ाथाम 39.62
2199 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 माउन८ा८ा 39.68
2200 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 वाइगाउ वतासे 39.684
2201 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 पास्तेखोला 39.82
2202 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 पालेवन 39.84
2203 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 जुद्धविर 39.9
2204 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 ध्रुवतारा 30.25
2205 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 2 नरभिर 85.72
2206 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 वरिमल 40
2207 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका सान्केथालेखा 40
2208 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 खाकाटे भञ्जाङ्ग 40
2209 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 नव ज्योती 183.5
2210 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका खच्र्याङ्ग अजिगंर 40
2211 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 2,6 ओख्लेपानी गौन८ां८ा 40
2212 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 ढुङ्गगाढे 40
2213 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 महभिर 40
2214 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका कौसेलीडाँडा 40
2215 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका देउराली सिलाजित 75.07
2216 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 बा३कोखोर 40.04
2217 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 झांते रानिवन 40.24
2218 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 4,4 हरियाली 40.24
2219 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका देबिस्थान 28.75
2220 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 मिलीजुली 40.27
2221 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) देवचुली नगरपालिका 9 मिलिजुली 40.27
2222 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका जीवनआधार 40.32
2223 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 लालीगुराँस 40.43
2224 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 5 सिम्ले 40.46
2225 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 साउनेपानी बरेली 40.49
2226 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 3 नवलक्ष्मी 30
2227 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 च्यानडांडा 40.52
2228 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 नाईरस पाखा 24.44
2229 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 वुवाखोलासल्ली भित्ति सर्देपाखो 40.67
2230 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 चिलभिर 40.68
2231 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 2 नागे पोखरी 22.25
2232 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका कालिकास्थान 40.88
2233 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ लम्के 41
2234 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका अनुवापाखा 41
2235 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका तारेभिर 41.09
2236 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 श्रीकृष्णगण्डकी राक्से मन्ताङ्ग बगर 41.09
2237 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० मादीगंगा 41.11
2238 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 2 राजापानी असुरेखोला 41.15
2239 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका वौद्धविहार 41.25
2240 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका मनकामना 41.37
2241 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 5 मस्त्तीवनपाखो 41.39
2242 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 4,5 बडागाँउचौर 41.5
2243 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका काशीखोला 41.55
2244 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 9 ढुकढुके दारेगौंडा 41.56
2245 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 2 नागेतपी 493.33
2246 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 तल्लो पल्लो वन 41.63
2247 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 गाजा 41.65
2248 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका सालडाँडाधुसेनी 41.66
2249 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 5 गोलखरा 41.7
2250 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका थानीथान 41.7
2251 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 1 नागेपोखरी 198.4
2252 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 7 सेती पहरा 41.73
2253 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 इजार खोलाखर्क सफाको 41.73
2254 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका सुकदेव 41.78
2255 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका लोसापाखा राम्चेभिर 41.86
2256 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका दोबिल्ला बगर 2.01
2257 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 सालघारी धैरेनी महिला 41.9
2258 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 5 नाङस्याङ्ग 3.5
2259 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 5 वयरे ठूलोडाँडा 41.95
2260 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 6 चोखेक 41.97
2261 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 भैँसेदान सिंह डाडा 41.98
2262 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० अर्चलेपाखा 42
2263 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका विरता 42
2264 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 9 चमेरे८ां८ा 42
2265 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 सिउँडीको पाखो 42
2266 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका दोबिल्ला लमसुङ 144.21
2267 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 2 वसाहाथाना वहुउपयोगी 42.06
2268 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 10 ५ाप८ा८ा 42.1
2269 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 नाङ्गेडाँडा महिला 5.6
2270 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका भुयरथुम्का 42.27
2271 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 राम्चेआ७विसे 42.36
2272 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 1 सेतभिर 42.37
2273 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 1 तुलुम८ां८ा 42.38
2274 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका अमरशुक्ला 42.53
2275 गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाँउपालिका 4 यñगूदी 42.67
2276 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 9 ठूलोपाखा 42.7
2277 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका दोवा 133.08
2278 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका दोसल्ले सल्लेरी 180.21
2279 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 आहाले मासस्वांरा 42.93
2280 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 चिल्ले३ारी 43
2281 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका धारापानी 70.66
2282 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 7 नारायणपुर रानीवेल 137.38
2283 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 निभारे 30.88
2284 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ठूलोपाखा 43.25
2285 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका अमरज्योती 43.28
2286 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका धारापानी 138.79
2287 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 8 खानीडांडा 43.61
2288 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका धारामहखोला 133.45
2289 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 चिलाउने ९िकी 43.87
2290 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 10 झपरेनी गोम्छेरी 43.89
2291 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका साँगुपखेरा 43.9
2292 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ हनफिया 43.9
2293 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पहरेपानी बास्थाले ईस्माली 43.9
2294 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 3 खरेया पातल 43.94
2295 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका धारेगौडा सल्लेनी 90.17
2296 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका अमृत 44
2297 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 कालीका 44
2298 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका सल्लेरी 44
2299 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका 1 वासुदेवपहरा 44
2300 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 5 भुङगेनी 44
2301 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 रातोभिर 44.04
2302 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० लहरेपानी 44.06
2303 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका तिलाहार 44.11
2304 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 पौरखे कालिमाटी सुन्दरी डाँडा 44.12
2305 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 पारिपाखा 44.25
2306 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 10 एकोहोरे वेदीवगर 44.3
2307 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 सती देवी 44.38
2308 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 8 वागेश्वरी 44.5
2309 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका तिलाहार 44.5
2310 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० चाँपेगैह्रा सालथुम्की 44.51
2311 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7 वनपाले 44.57
2312 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 निमारेपाखा 5.34
2313 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 10 चक्रकमला 44.65
2314 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 1 कालोलेक 44.69
2315 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका धुरी बन 198.4
2316 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 पँधेराभिर 3.87
2317 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 1 अकला 44.75
2318 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 कमिरे 44.86
2319 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 10 रानीपानी 44.95
2320 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 सि४ार्थ 44.97
2321 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 रयालचौर 45
2322 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 जडिबुटी 45
2323 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 2 पन्द्रुङ पाखा 3
2324 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 3 अँधेरीखोला 45.1
2325 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 5 ७ा८ोपाखो 45.14
2326 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका नरीकोट 45.25
2327 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 1 जमले चिसापानी 45.3
2328 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मार्गी झ्यापु लोसेखर्क 45.43
2329 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका धुरेनी आवाङ 12.78
2330 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका धैरेनी 12.75
2331 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 ढूङिल 45.52
2332 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 पलउ 1.69
2333 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका श्रीडाँडा 45.56
2334 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका चक्रदेवी 45.6
2335 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 पाङसिंङ कालोमुढा 40.64
2336 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 तिनखोल्सी 45.66
2337 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 पाच्याङ्ग महिला 28.35
2338 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 3 गजेल्ना पाखा 45.73
2339 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 8 पाञ्चकन्या 74.75
2340 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका सिम्ले 45.8
2341 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका अकला 45.92
2342 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 3 जोगीकटी 45.97
2343 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 भोटेडाँडा 46
2344 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 13 गामताम ७ुलो 46
2345 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका कालिका 46.05
2346 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 रेश वुछुङ सल्लेरी 46.06
2347 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 1 कञचनखोला अलैचीवारी 46.11
2348 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 सदावहार हरियाली 46.15
2349 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 6 पाटाकातोक 1.2
2350 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 5 पातल खड्का गाउँ 6.22
2351 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका धौलेपातल 32.78
2352 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 1 पातल महिला 10
2353 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 भुर्तेल गाउँ 46.6
2354 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 ढकालपोखरी 46.62
2355 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका तुंजे 46.72
2356 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 7 पातलचापे महिला 7.05
2357 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका जुरेथुम्का 46.76
2358 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 झाँक्रीखोला वन 46.76
2359 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 नौरुङ्ग 46.85
2360 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 5 घोडाबांधे रुम्से 46.892
2361 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 3 पाताल 29.5
2362 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका पांगटे 46.9
2363 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका तलेजु 46.93
2364 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका 2 पुरानोकोट 47
2365 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका कल्लावारी देउराली 47.12
2366 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 ६ापू 47.12
2367 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 7 पाताल महिला 4.72
2368 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 10 पालुङ्गगैरा 149.44
2369 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 कायमारे 47.25
2370 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 8 लहरेपानी रात्माटे 47.3
2371 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका चण्डीस्थान 47.33
2372 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 पासिँङ खोप 13.35
2373 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 3 लेखेढुङा 47.5
2374 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मजुवा लौसीखोला 47.52
2375 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका धर्मखोला 47.64
2376 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 जुुरेढुगा 47.69
2377 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका वनपाले 47.75
2378 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ राईपुर जलाङ्गे 47.75
2379 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 7 पिपल भञ्ज्याङ 13.6
2380 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 वसेरी भेडिखर्क 47.9
2381 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका 5 साँखुडाँडा र कराङ्चअडरी 47.92
2382 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका किरेपानी 47.96
2383 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १० वाललहरी 48
2384 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका जनप्रीय 48
2385 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 लालीगुराँस 48
2386 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 3 कालिका सिरु८ँ८ा 48
2387 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका चितेपानी महाबेशी 48
2388 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 चिनारडाँडा 48
2389 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका नरवाङ्ग सल्लेरी 57.27
2390 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १४ रानीवन 48.1
2391 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 4 पासोकोगैरो 48.14
2392 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 7 भारको६ 48.3
2393 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका खर्कडाँडा पोखरीभन्ज्याङ 48.36
2394 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 1 रामरेखा 48.41
2395 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 9 पुङ्चे 29.9
2396 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका निधिनीश्वाँरा 48.5
2397 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 2 झगा८ी 48.5
2398 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका बाम्दिभिर 48.5
2399 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 पुरानो सिलिङ, 14.74
2400 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 पुर्थोक कालिका 118.75
2401 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 ढोलुम्टा कल्लेरी 48.61
2402 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ भयरथान 48.62
2403 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 घुमाउरो पाखो डाँडापाखा पैरो 48.64
2404 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 1 खहरे देउपुजे 48.74
2405 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 पोखराटार पहरेपानी 39.95
2406 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 8 पौवाली छाप 41.72
2407 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका कालीखोरिया 49
2408 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 11 हुनुरे आफ्रे सर्लेङ 49.09
2409 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका नाउरा सल्लेरी 24.31
2410 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 13 धूसेनी भालूपानी 49.1
2411 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका मस्र्याङ्दी 49.17
2412 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 ढांडखर्क 49.2
2413 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका नागी 198.86
2414 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 प्युघर 206.34
2415 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ सेतेखोला 49.4
2416 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 10 सालघारी 49.4
2417 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० मालागिरी 49.43
2418 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 रानीवन 49.48
2419 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 पेलेगा 49.49
2420 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 1 बडारे कुन्डुपुनिलो 49.5
2421 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 13 जोगीढुंगा रांगसिंगपाताल 49.5
2422 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 9 बजरथूम 49.58
2423 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 11 हिले देउराली 49.59
2424 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 शान्ति 49.62
2425 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका श्रीजनशिल हरियाली 49.63
2426 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 गोरखनाथ सिन्दूरेपानी 49.71
2427 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका धुर्सेनी 49.75
2428 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 13 रानीपोखरी 49.76
2429 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 1 भद्रु 49.76
2430 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका निल पहरा 92.06
2431 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका पात्लेपानी 49.81
2432 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 सूना 49.97
2433 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका नेटा 106
2434 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 13 वेगाने भालुकुना 50
2435 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 4 सत्यदेवी 50
2436 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 डाँडाथोक 50.01
2437 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका जीवन अमर 50.12
2438 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 प्रगतीशिल 2.7
2439 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 5 शिबधुरि 50.18
2440 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका सातविसे कटहरे 50.4
2441 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 प्राकृतिक संरक्षण महिला 29.28
2442 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 3 भगवतीस्थान 50.5
2443 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका सतिडांडा 50.67
2444 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ फलाउने 50.7
2445 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 हिराताल पर्यटकिय 50.72
2446 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 फडकेपाखा 7.66
2447 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका सालडांडा 50.97
2448 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 9 बईखोला 21.89
2449 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 2 चौधमूरे 51.03
2450 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 बजरे 146
2451 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ शिवशक्ति 51.15
2452 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 2 सालघारी 51.25
2453 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 महावन ढाल्लसे 51.31
2454 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पात्लेस्वाँरा 51.4
2455 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1 चिसापानी वेताले 51.54
2456 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 5 केशेपोखरी 51.71
2457 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका नेपाने 300
2458 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १० कालिका 51.77
2459 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 4 कालीगोग्दी 51.77
2460 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ लक्ष्मीथुम्का 51.8
2461 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 3 गोरुचरण 51.86
2462 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका 10 देउराली 51.87
2463 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका महादेवस्थान 52
2464 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 7 माझधारा 52
2465 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका रानीस्वांरा सांखरपाखा 52
2466 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 8 ठुलो लोरेन 52
2467 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका रत्नदेवी 52.24
2468 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 2 फुरुङकोट 52.29
2469 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 7 गजौटे चिसापानी 52.4
2470 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका मुसलेसालघारी 52.61
2471 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 मैदीपाखो 52.65
2472 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 11 कपासे सालघारी 52.7
2473 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका नेशरानी 197.76
2474 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 गोगनपानी खोलाखर्क 52.75
2475 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 12 त्रिशक्ति लेक 52.8
2476 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका २,३ वगुवा अमरभन्ज्याङ 52.81
2477 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका सिर्जना 52.82
2478 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 लाखुछहरा खहरे खरवारी 52.92
2479 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 2 लब्दीपाखा 53
2480 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 5 बतासेडाँडा महिला 1.55
2481 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका नौखोरिया देबिस्थान 37
2482 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 अलैची 53.16
2483 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 नौले वान्द्रे 53.17
2484 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका नौली बराह महिला 0.68
2485 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 13 बनदेवि 72
2486 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 5 जौछरे 53.25
2487 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका बाउन्नेलेक जुकेपानी 53.3
2488 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 9 बनिया डाँडा 53.11
2489 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका नौलोबन 57.06
2490 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका पटरे बगर 27.61
2491 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 2 डाँडापारी 53.37
2492 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका पडाल्नु 3.02
2493 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 लेक७ूलो थामको 53.46
2494 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 2 बम्वु रानी 24
2495 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 3 बयापानी 87.97
2496 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 4 टाँडीविसौना हम्पर्ने 53.6
2497 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 9 बराहथान थोत्रो घडेरी 102.68
2498 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका खरुकेपाखा 53.75
2499 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 बर्षरे सुन्तले चौलाने 13.3
2500 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 13 खोरथापे रांगसिंगपाताल 53.8
2501 गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे गाँउपालिका 6 हेम्जाकोट 54
2502 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका काप्रेचौर 54.15
2503 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 2 देउराली गोल्र्यांग 54.2
2504 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 बल्जुकाङ 185.57
2505 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 कुवापानी देउरेस्वारा 54.5
2506 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 1 छहरे 54.5
2507 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 13 बाउन्ने बेल 46.44
2508 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका कातेखर्क ड.सीभाले 54.57
2509 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका रानीवन 54.59
2510 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका सुनेपानी 54.65
2511 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 7 बाउन्नेचौर गंगटे 163.98
2512 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १२ वेसारेपाखा 54.75
2513 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 गैरीगाँउ देविस्थान 54.8
2514 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका साल्मेकोट 54.83
2515 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 7 जनजागरण महीला 54.92
2516 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 सौरेपाखो 54.92
2517 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका पन्थोकचौर बाहुन बस्नेढिक 43.55
2518 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) गैडाकोट नगरपालिका 18 वाह्रदेवी 55
2519 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 ७ुलीवराह 55
2520 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 5 तिनखोले बासपानी 55
2521 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 सुनगाभा कोटको पाताल 55
2522 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 महिला जागृती 55.09
2523 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 2 शङखभञ्ज्याङ्ग 55.16
2524 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 तारेपहरो डम्ठी 55.25
2525 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 ज्यामिरे 55.27
2526 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 5 फ८्के 55.38
2527 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 5 मौलाको भिर भुजुङखोला 55.43
2528 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १० वेलघारी राम्चेपाखा 55.5
2529 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका शिव 55.58
2530 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका स्याखुर 55.62
2531 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 रामेवास 55.66
2532 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 बागेपानी 80.89
2533 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 बागेश्वरी 68
2534 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका कालिका 56
2535 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ खैरीभन्ज्याङ 56
2536 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ ठाडोपाखा 56
2537 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका भदौरे 56.12
2538 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका परिबर्तनशिल 0.96
2539 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 4,6 सिध्द बाबा 56.5
2540 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 7 लामदारा 56.59
2541 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 ठाडोपाखौ झौरी 56.7
2542 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका वगुवा वनपाला छापडाँडा 56.75
2543 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका कटानभुरुमडाँडा 56.76
2544 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 बाघगौडे थालेभञ्ज्याङ्ग 10.85
2545 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका १० केराबारी 56.98
2546 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका पञ्चासे लालीगुराँस 57
2547 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 2 मथार 57
2548 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 4 सामदी वासपानी 57
2549 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 बाघेपानी 38
2550 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 वनपाखे 57
2551 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका पल्याङ्ग 141.8
2552 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1 , 2 बाराङ्ग महिला 78.94
2553 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 11 कल्याणकारी 57.2
2554 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका पांखु 82.74
2555 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 बिन्ध्याबासिनी 5
2556 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका पातल ठुलोचौर गोजा रातो भीर 385.12
2557 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 भुमेश्वर 57.32
2558 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका भालेढुङ्गा 57.39
2559 गण्डकी प्रदेश पर्वत पैंयू गाँउपालिका 7 खरिबोटे 57.4
2560 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 7 भड्खोरे 57.5
2561 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका लामागाउं 57.54
2562 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका देउराली 57.67
2563 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ चान्द्रमुखी 57.7
2564 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 3 घोण्टेरानी 57.71
2565 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 प्रगतिशिल 57.74
2566 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका कमलवारी 57.85
2567 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका पातलखर्क रानी बन 120
2568 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 6 हलेसो भन्ज्याñ् 58
2569 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका काम्लो 58
2570 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 2 वगैचा बस्यानी 58
2571 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1 ७ा८ो 58
2572 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 शालीग्राम 58.1
2573 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 धाउन्नेपानी खर्तरी 58.25
2574 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 4 खाल्६ेखर्क लामी८ा८ा 58.25
2575 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 बिन्ध्वासिनी 71.5
2576 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका जौछरे डाँडाखर्क बिरीम 58.37
2577 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका नागभैरब 58.42
2578 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका पात्लेपानी पूर्णगांउ 111.5
2579 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 6 सेतीपहरा महीला 58.52
2580 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 1 बुट्टार 75
2581 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 12 काली 58.56
2582 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 सिम्ले पहिरो 58.61
2583 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका घरेढुंगा 58.94
2584 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडहरेकुना लेकालीपाखा 59
2585 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 बुढी गण्डकी 74.23
2586 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका जलदेवी 59.1
2587 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका पुरानो हटिया 59.12
2588 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 बुढीकोट महाँलक्ष्मी 102.34
2589 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 थाम चिसापानी बान्द्रे पचासे 59.5
2590 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 2 कोरुंगा 59.5
2591 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका पानी पधेरा 27.83
2592 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 वारीकुना पिपल८ा८ा 59.55
2593 गण्डकी प्रदेश स्याङजा विरुवा गाँउपालिका 7 मिर्दी 59.67
2594 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 1, 2 बयारा 59.67
2595 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका शान्ति 59.75
2596 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका भट्टेडाँडा 59.81
2597 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 14 बुढीकोटी 27.95
2598 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका कालिका 59.87
2599 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 10 भुजेलठाना पलपोखरी 59.92
2600 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका वाउन्नेवेल 59.93
2601 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका तप्रोल्हो ठोट्ने पाखा 60
2602 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 पानडाडाँ सीम्ले 60
2603 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका राजराजेश्वरी 60
2604 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 1 देउराली 60
2605 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 8 भेडिखाल्टा गोरुमारे 60
2606 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका छरछरेखोला 60
2607 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 मराङ्गचे 60
2608 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 देउचूली 60
2609 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 लाम्पाटा 60.03
2610 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 5 सिरवानी लिसागैरा 60.2
2611 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 3 खोलाखेत लामी८ा८ा 60.35
2612 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 वांझढले 60.5
2613 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 32 शिद्धगणेश 60.5
2614 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका खल्यानी चौतारा 60.5
2615 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका ग्याग्दी पाखा 60.67
2616 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 5 बुदुने चिउरीभिर 3.43
2617 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 बेलगैरी महिला 9.25
2618 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 9, 2 मधूवन 61
2619 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 बाउसेओखलढुंगा 61.2
2620 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका रानीवन 61.21
2621 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 10 अँधेरी 61.25
2622 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 2 बेलघारी 23.63
2623 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका उचाल्ने ढुङ्गा 61.25
2624 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका पारीपाखा 61.26
2625 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 राम्चेपाखा 61.3
2626 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 1 बेलटार विन्ध्यवासिनी 33.44
2627 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 बेलडाँडा 30.76
2628 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 1 ब्राइकोट 97.75
2629 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका कपासे सालघारी केरावारी 61.65
2630 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 3 आगी्रखर्क 61.7
2631 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका जुरेढेङ्गा 61.75
2632 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 2 ब्रागेमपाखा 1.76
2633 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका सिमलचौर नारीनघाट 61.84
2634 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 2 सिंहटारी 62
2635 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 साउनेपानी 62
2636 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 1 फुस्रेखोला 62
2637 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बौदीकाली गाँउपालिका 6 लाहापे 62
2638 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 9, 2 कर्लुङ 62
2639 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 सल्लेरी 62
2640 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका १,२ मालिङ्गे 62.09
2641 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका पार्बती महिला 315.49
2642 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 1 बराहनी 62.1
2643 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका सांधु मुरुन्चे 62.15
2644 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका 1 पिउठिवा 32.74
2645 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 गगनपानी गैडेनी 62.48
2646 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 गोगनपानी 62.5
2647 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका काग्र्रोेदेवी हरियाली 62.55
2648 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 भंगेरीस्थान 4.49
2649 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका जुमडाँडा 63
2650 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 भंगेरीस्थान 81
2651 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 4 भगवती 90
2652 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 4 भगवती सिम्ले 179.18
2653 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका पिपलडांडा 37.27
2654 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका जलुके कदमेपानी 63.45
2655 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 8 भङ्गेरीस्थान घनटारी महिला 7.25
2656 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 11 नमूनादास महाभिर 63.5
2657 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 2 भूजूञ््गे मकैखोरीया 63.5
2658 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 1 सल्लेरी फेदीको पाखो 63.6
2659 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका ज्यामिरे खोला 63.6
2660 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 भट्टेटार 5.28
2661 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 भलाक 20.5
2662 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 3 ७ुलो वन 63.75
2663 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 3 लांग्दी भुमे 63.8
2664 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 गिठीनी 63.8
2665 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका पिलेखानी 43
2666 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका हरसिंडाँडा 64
2667 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 6 भलायोडाँडा 18.37
2668 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका पुरानो देउराली 8.25
2669 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका दुरुङचुङ 64.06
2670 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका पैरा खेत 69.39
2671 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका चण्डी 64.12
2672 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका चण्डीदेवी 64.13
2673 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका फोके 64.44
2674 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका भोरकोट 64.44
2675 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 4 जनजागृती 64.5
2676 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका चक्रतिर्थ 64.55
2677 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका गडगडे पाताल 64.62
2678 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका जुमडाँडा झाप्री 64.64
2679 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 प्रियानी 64.75
2680 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका कमेरेखोला ओडारेपाखा 65
2681 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 सुन्दरी 65
2682 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 8 भलायोवास 374
2683 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका पौलश्य आश्रम गिठिनी 37
2684 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका पार्चे 65.13
2685 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 7 रिपातेर्सो पाखा 65.23
2686 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 8 भवानी 86.75
2687 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 1 गोरुजुरे सात्ले 65.31
2688 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका जिल्कोट 65.36
2689 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका सृजना 65.4
2690 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका माझथुम 65.4
2691 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 कुर्लुङ 65.5
2692 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 चन्द्रखाुरीया 65.58
2693 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 8 पालेको वन 65.63
2694 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 3 वनपाला घुुरुंगा 66
2695 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 1 गोइम 66
2696 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 सिमलडांडा 66.23
2697 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका डाँडापारी 66.45
2698 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका किर्तीपुर 66.45
2699 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका खड्कद्वी 66.5
2700 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 घुम्टे कैलेनी 66.67
2701 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका ११ सतिपाताल महिला 66.77
2702 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मजुवा 66.79
2703 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 10 पैतेनी भञ्ज्याङ 66.87
2704 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका वाराही 67
2705 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 भवानीस्थान छिपछिपे 33
2706 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 डण्डुरे 67.42
2707 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 4 लेडंसल्लेरी 67.43
2708 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ आमडाँडा 67.46
2709 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 8 वांझ विसौना 67.5
2710 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 बेत्यानी 67.55
2711 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 1 भहेरी 71.13
2712 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 12 भलायोडाँडा सिद्धेडाँडा 68
2713 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 लालीगुराँस 68
2714 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 भालु 33.18
2715 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका ऐना अजम्वरा 68.03
2716 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 कोईली वनपाला भुमेथान 68.13
2717 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) मध्यविन्दु नगरपालिका 15 हरियाली 68.28
2718 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका खड्गदेवी 68.4
2719 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 भालु भिर 2.5
2720 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका दिव्य ज्योति 68.59
2721 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका फेदी 68.6
2722 गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाँउपालिका 4 ६ो८्के माथिको 68.67
2723 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 7 वु९ीलेक 68.74
2724 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 4 भालुखोर 23.95
2725 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 6 भालुखोला 117.82
2726 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 1 छरछहरे सुर्केखोला भिरगौडी 68.83
2727 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 7 मौैरीभिर 68.84
2728 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 उपल्लो अर्खला 68.88
2729 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका महभिर 68.89
2730 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका भिरपानी घोप्टे 69
2731 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 भालुस्वारा 47.21
2732 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० सोप्लाङ ठूलोवन 69
2733 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 खालीपाखो चनौटे 69.1
2734 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 11 रानीवन 69.14
2735 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 2,3,4 ठूलोसल्लेरी भिरमुनी 69.2
2736 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 2 कपासे 69.3
2737 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 ५र५रे साल३ारी 69.37
2738 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका प्रगति 288.2
2739 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका लुम्रा 69.47
2740 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 नौलो निगाले 69.5
2741 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 जिमिरे 69.5
2742 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 4 भुईढुंगा सिसौघारी 10.92
2743 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका बाकोट 69.64
2744 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 भेडीखर्क तथा माहुरीभिर 69.72
2745 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका फुर्के सल्ला 8.88
2746 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 4 नवदुर्गा 69.85
2747 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 देउराली 69.9
2748 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका ठूलोपखेरा 70
2749 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका वुढागोड गुरुङ छोकेडाँडा 70
2750 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका जामुनेडाँडा 70
2751 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 रातोमाटे 70
2752 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ जयन्तीढुङ्गा 70
2753 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका वाँसघारी 70
2754 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 डम्ठी वन 70.04
2755 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका चण्डीपौवा पाताल 70.11
2756 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 पल्लोखोला कन्चनादेवी 70.12
2757 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 ओख्लेसिम 70.2
2758 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका समुन्द्रे डाँडापारी 70.25
2759 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 गौदी 70.29
2760 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका मिलनशिल 70.33
2761 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका प्यारे 70.42
2762 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 2 लामीडाँडा 70.45
2763 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका ज्वालादेवी 70.48
2764 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 6 गुराँसेनीखर्क 70.5
2765 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका मार्चडाँडा 70.64
2766 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका फूलबारीबगर 6.44
2767 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका चिउरीभन्ज्याङ 70.67
2768 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) कावासोती नगरपालिका 4 नवदुर्गा 70.73
2769 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका कालिका 70.87
2770 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 9 शिदावारी 70.93
2771 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका अकला 70.98
2772 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 अम्बोटे 70.99
2773 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 भारतीपूर 71
2774 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 1 सल्लेरी 71
2775 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 भुत्याहा पाखा 34.19
2776 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका 1 गढी 71.22
2777 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 जनउद्दार खानीपखेरा 71.37
2778 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 भुमीस्थान 72.48
2779 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 7, 9 भुमेश्वर 201.5
2780 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका तामागी 71.68
2781 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका मनकामना 71.78
2782 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका बगर 186.71
2783 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका पोसेली 71.8
2784 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 6 भुसेपाखा रिपपाखा 104.21
2785 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 4 सिन्का 72
2786 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 1 चण्डीथान 72
2787 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका चोक्रेटार 72.08
2788 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 5 ढुसेँनी 72.1
2789 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका घुमौरी थर्पुडाँडा 72.31
2790 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 1 वजिन्डांडा 72.33
2791 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका बगर फांट 72.38
2792 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 भैरवी 127.09
2793 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका जुगेपानी 72.46
2794 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 लावन भुमेस्थान 72.47
2795 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 भैसीखर्क तथा सोलीघोप्टेपाखा 114.5
2796 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका आँगे 72.53
2797 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 10 नर्केेखोला ७ा८ोखोला 72.54
2798 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 3 सल्ला३ारी भालुपाखा 72.59
2799 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका बन्खी पाखो भिरपाटा 1.64
2800 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 4 भैसीगौडा पाताल महिला 18.64
2801 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका वुढीकोट 72.77
2802 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 1 भोगटेनी च्यानडाँडा 181.5
2803 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 6 उर्लेनी 73
2804 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका बन्चरे डिल 16
2805 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 4 भोमेमण्डली देविस्थान 499.2
2806 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 जुरेडाँडा 73.25
2807 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका उपल्लो बादरे 73.31
2808 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 2 एकसल्ले 73.4
2809 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका गैराथोक 73.5
2810 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 सुनाखरी 73.6
2811 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका भानुभक्त 73.65
2812 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 1 फोलाईवाङ 73.66
2813 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 ओडारपाखो 73.87
2814 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 6 भोर्लेतारेभिर 13.4
2815 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका पाखुरे 74.15
2816 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 3 मकैडाँडा तारेढाप 54.72
2817 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 2 मचेत 92.66
2818 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 1 मझाङ्ग 121.3
2819 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका कराङकोट 74.32
2820 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 दोपहरे कहेरे 74.7
2821 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 7 तितौरे 74.73
2822 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 1 कालीलेख 74.75
2823 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 7 मझुवा 48.87
2824 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 5 सातपत्रे 74.9
2825 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका कुखुरेढुगां 74.93
2826 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 ५ाक्रा निजी 74.96
2827 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 1,4 ओमशान्ति 74.96
2828 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 चित्रेदेउराली 74.98
2829 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका अम्वोटेगैह्रा 75
2830 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 5 मञ्चुरपाखा 61.41
2831 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका पोसवाराही 75.05
2832 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका बन्चरे बाख्राखोर 99.94
2833 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका बराह ताल 56.5
2834 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 5 ३ुर्पाल हिस्तान 75.28
2835 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 8 रानीभुमे 75.32
2836 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 भकरजुङ्ग 75.45
2837 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 रामकृष्ण 75.54
2838 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 1 मण्डली 24
2839 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका देउराली 76.03
2840 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका दरकाङ 76.06
2841 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 8 गबू८ां८ा 76.08
2842 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 7 वनकट्टा 76.16
2843 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका १० बराह पंग्रनी 175
2844 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 7 राम्चे 76.19
2845 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 1 वराह चेतना 76.27
2846 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १३ वराह 76.49
2847 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका मस्र्याङ्दी 76.61
2848 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 14 पाताल 76.8
2849 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 1 मुसेडाँडा 76.81
2850 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 6 सिद्धवराह 76.96
2851 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 मण्डली मास खोरिया महिला 1.95
2852 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका 5 लोहिआरे खोत्राके 77.31
2853 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 4 फापरखेत 77.44
2854 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १३ धरादीपाखा 77.64
2855 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 3 जन्तीडाडा 77.66
2856 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका रामडाँडा 77.83
2857 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 मधुवन 74.25
2858 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका ढोडसिंह 78
2859 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 3 काप्रेचौर 78.28
2860 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 10 रानीवन 78.87
2861 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 7, 8 मनकामना 77.83
2862 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 3 चिप्ले६ी गूरांसे 78.95
2863 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका १२ रतनपुर 79.12
2864 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 भैरमथान 79.13
2865 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 3 राङसे पातल खोरख खहरे 79.15
2866 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका कवादी 79.21
2867 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 1 सत्यवती (ख) 79.28
2868 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 1 मनकामना 106
2869 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 8 नौले 79.68
2870 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग क्ब्होलासोथार नगरपालिका प्रोतारासाझी 79.68
2871 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 थामतलेत्रो 79.87
2872 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 झाँक्रीसल्ला 79.9
2873 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 मालिका 80
2874 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका बराह पाखो 16.16
2875 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 4 पोखरा भन्ज्याङ 80
2876 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका वनपाला 80
2877 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका चण्ड्यान 80
2878 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका गोजे 80
2879 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 मनासलु महिला 3.14
2880 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 गोपिखोला 80.23
2881 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका बराहताल 490
2882 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका बसन्ते डिल 5.04
2883 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १३ नर्कटेश्वारा 80.34
2884 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 4 लेकको 80.48
2885 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका 5 जैविक विविधता 80.49
2886 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 6 मनकामना 80.59
2887 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 डुम्रेखोला 80.6
2888 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका देउराली 80.73
2889 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 4 मनोहरा पाखा महिला 7.44
2890 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका भिरकुना 80.89
2891 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 2 मन्चेत 6
2892 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 3 तीनचुले 81.09
2893 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 1 संसारकोट 81.15
2894 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 मधुवन शिलाजित 81.1725
2895 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 सुसेली 81.26
2896 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 1 गोल्र्यांग 81.7
2897 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका आमडाँडागिद्देवास 81.72
2898 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 मरुईघारी 11.46
2899 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 5 दास 81.81
2900 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 3 ढाङ्गढुङ्गे ठूलोपाखा तिनपोखरी 81.98
2901 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 मस्र्यादी 9.12
2902 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका वाहुनपोखरा 82
2903 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 6 देउराली 82
2904 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका 5 कालिका 82.25
2905 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 चित्रे 82.27
2906 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका भोटेडांडा 82.31
2907 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका बन्सार 82.5
2908 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका कालिका 82.63
2909 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका बांस बोट 44
2910 गण्डकी प्रदेश पर्वत बिहादी गाँउपालिका 1 फोक्सिंग 82.8
2911 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका पराजुली बेसी 82.88
2912 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका सितलादेवी 82.91
2913 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका बान्द्रेपाखा महिला 0.67
2914 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका सिङली गाउ 83
2915 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका काफलडाडा 83
2916 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका सिमल्दी 83
2917 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका भोटेचुली 83
2918 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका मूलवाराही 83
2919 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका टेकनथुम्का 83
2920 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका फेदीपाटन 83.41
2921 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका आईडाँडा 83.45
2922 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 3 स्वामीडाँडा 83.46
2923 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 4 कोदोखेत डाडा 83.58
2924 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 देउराली 83.69
2925 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 7 देउराली मिरथुम्का 83.74
2926 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 2 महादेव भोगटेनी 18.88
2927 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका सुलडाँडा 83.81
2928 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका जग्रेनी 83.87
2929 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका बासराते 486
2930 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 गोवाने भिरपाखा 84.035
2931 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका लामपाटा 84.27
2932 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 7 सिमलचौर 84.48
2933 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 2 महादेवडाँडा 38.06
2934 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 28 ज्यामिरे 84.55
2935 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका माझा 84.74
2936 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका बिहार ढांड 0.909
2937 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका पुरानोभिर धारा 84.94
2938 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 महाभिर महिला 32.1
2939 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 6 समथरी पाताल 85
2940 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 उपल्लो पुडी 85
2941 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 4 महारुद्र 387.58
2942 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका जैरेनी पाताल 85.08
2943 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका चण्डीस्थान 85.1
2944 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 7,10,11 भर्याङ 85.32
2945 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका 6 याम्पा 85.43
2946 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 2 बासी८ँं८ा पाखापानी 85.5
2947 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 5 सिमल्टेचौर 85.5
2948 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका बुकेनी 71.78
2949 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 9 मुसुरी ठुलो पाताल 85.54
2950 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 11 महालक्ष्मी 67.42
2951 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 7 काफ्लेस्वारा 85.75
2952 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 गोविन्द्रेखोला 85.94
2953 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका कालिका 85.95
2954 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 4,6 कालीगण्डकी छमर्केपाताल 86
2955 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 4 अजिंगरे 86.18
2956 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका 1 बुरखानी 64.02
2957 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 6,5 बोहो८ा८ा 86.29
2958 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 राम्चे लहदी गैरीस्वारा 86.5
2959 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 13 महालक्ष्मी 150
2960 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 आँपुकस्यारी वन 86.61
2961 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1, 4 महिला जागरण हुन्च्युङ 83.77
2962 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका छोरेडाँडा 86.94
2963 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 भण्डारेखोला गौरीभञ्ज्याङ्ग 87
2964 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका सिद्धदेवी 87
2965 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका फार्साडी 87.16
2966 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 4 माउसुली पाखा 49.36
2967 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका तल्लीपोखरी 87.39
2968 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 2 लामिडांडा 87.42
2969 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 1 रिक्लाङ 87.53
2970 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका देउराली 87.61
2971 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका देवीस्थान 87.62
2972 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका देवीथान 87.77
2973 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 5 लालीगुरांस 87.85
2974 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका बेग 124
2975 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 माझिखोला सिम्रेडाँडा 15.14
2976 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका राङदी खोला 88
2977 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 7 हरियाली 88
2978 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका हरियाली 88
2979 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 1 छहरे रानीवन 88
2980 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका मुल वन 88
2981 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका आरिकुसी देवी स्थान 88.16
2982 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका समथर 88.25
2983 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका ठोट्नेखोला 88.33
2984 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ आमडाँडा 88.5
2985 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 4 सिद्धेनी 88.52
2986 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका पात्लेपानी 88.54
2987 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 13 ठिङरिङओटाङदी 88.6
2988 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका भालुखोला 88.72
2989 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका बेतुरे 118.99
2990 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका 1 यान्चोक सत्रसय गाईखुरी 88.83
2991 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका सालवास 89
2992 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका सुकौरा 89.15
2993 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 भालुको दरवार 89.28
2994 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका भगबती महिला 25.52
2995 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 माथिल्लो ग्याजा 27.25
2996 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 5 मानेघारी ओखरेपाखा 57.25
2997 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका लक्ष्मी 89.49
2998 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका १३ नालडाँडा 89.6
2999 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 9 मालुङ्गे 174.8
3000 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 12 पालिङ 89.75
3001 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका जावनी भन्ज्याङ 90
3002 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 4 कमलादेवी 90
3003 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका राईभण्डार छुच्ची 90
3004 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 माले बगर 1.4
3005 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका वेलथुम्की 90.09
3006 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 5 ढिकुमैदान दरवार 90.1
3007 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका भगवती 37.98
3008 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका लोहीपाखा 90.65
3009 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका भदौरे देउराली 21.5
3010 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 2 अर्मतबुटी 90.9
3011 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 2 किटीनी 90.99
3012 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 मिलिजुली 63.18
3013 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 मुन्थला 5.88
3014 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 2 मुर्खघारी 292.75
3015 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका देउती 91.5
3016 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 9 थामप्यूरीखर्क 91.5
3017 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 3 घँइकपासे 91.5
3018 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 अकेला 91.66
3019 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 14 ूघ्वाñ्खोला सपौदे 92
3020 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका भदौरे पाखा 16
3021 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 किराको खोर 92.25
3022 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका भरजुला 58.46
3023 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 8 मुलवारी 28.38
3024 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 मैंवल महिला 25
3025 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 2 जनज्योती 93.15
3026 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 6 मैलुङटार पाखा 22.71
3027 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका भराले 10.45
3028 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटक नगरपालिका 3 मौरीभिर 93.5
3029 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 4 तलेत्रा तल्चाउने 93.5
3030 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका फुलाडुम्रीश्वाँरा 93.65
3031 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ईक्रेनी 93.74
3032 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका घोसिङ पाखा खिरखानेपाखा 93.87
3033 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 गोपेपातलोे 94
3034 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 5 ईन्द्रेणी 94.14
3035 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 7 ैमौएनि 94.17
3036 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 7 मोहनी गैरा 5.4
3037 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका देउराली 94.19
3038 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 म्ांगलेश्वर महिला 2.02
3039 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 4 थारखोला 94.94
3040 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 रेशगान्ती पाñ 95
3041 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ द्रुपता 95.13
3042 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 वराहथोक 95.36
3043 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १४ ढाक्रेश्वाँरा 95.47
3044 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 3 सल्लेरी 95.5
3045 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका सिद्ध 95.62
3046 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका 8 भदौरेडाँडा ठूलोपाखा 95.73
3047 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 9 रचनादेवी गाईखुरा 204.15
3048 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका डाँसपाखा भालेभन्ज्याङ 96
3049 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 4 देउराली 96
3050 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 9 फूल चढाउने 96
3051 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका मेलमिलाप 96.06
3052 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 कालामुडा खरीकुना 96.47
3053 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका कार्कीडांडा 96.9
3054 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 12 कवाचित 96.98
3055 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 13 राजदेवि 145.75
3056 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ सिंहाले 97.02
3057 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका टुनीभन्ज्याङ 97.1
3058 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका राधाकृष्ण 97.18
3059 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 7 रात डाँडा जुगेपानी मजुवा 15.91
3060 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 2 सिद्धाबाबा 97.5
3061 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 5 रातडाँडा महिला 3.77
3062 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका गवुडाँडा 97.55
3063 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 3 रातढुंगा गोलपोले 73.13
3064 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) कावासोती नगरपालिका 7,8 मनकामना 97.76
3065 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 4 ओख्ले 97.77
3066 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका मनासलु 97.8
3067 गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाँउपालिका 4 हा८ीखोला बस्यानी 97.85
3068 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 6 रातमाटा 33.75
3069 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 लालीगुरांस 98.07
3070 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 1, 2 रातांगपाखा 103.78
3071 गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाँउपालिका 5 रातामाटा 104.46
3072 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ११ सल्लाघारी 98.47
3073 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 10 रानिपाखा 26.3
3074 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 मालारानी 98.7
3075 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका लोककल्याण 98.75
3076 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 4 खस्र्रुवास 99
3077 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमूनी नगरपालिका 3 जनचेतना 99.01
3078 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 पम्फेतारेभिर 99.2
3079 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 1 खानी वसुनधारा 99.26
3080 गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाँउपालिका 5 चिसापानीदेवी 99.4
3081 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका कुकुरगाडे 99.5
3082 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका सिद्धवावा 99.5
3083 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 6 गहते 99.67
3084 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 3 माझकटेरा 99.67
3085 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 4 ओ८ंका 99.67
3086 गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाँउपालिका 3 थामेको 99.68
3087 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका भसभसे 17.54
3088 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 6 पोखरी 100
3089 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका कालिका 100
3090 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 3 कालीका 100
3091 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 5 तालडाँडा 100.12
3092 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका भाङले 26.6
3093 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका लाव्दी 100.67
3094 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 5 रानी 10.75
3095 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 8 कोहल 100.97
3096 गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेबास नगरपालिका 9 जलजला 101
3097 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 5 रानी वन 92.97
3098 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) मध्यविन्दु नगरपालिका 15 धारापानी 101.27
3099 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाँउपालिका भित्री वन 128.15
3100 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका भिरखर्क 194.27
3101 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका घ्यासिङछाप 101.73
3102 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका शिवशक्ति 101.74
3103 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 रामलक्ष्मण 40.5
3104 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 रामलक्ष्मण 65.25
3105 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 7 राम्चे देउराली 39
3106 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 4 जामरुक 101.83
3107 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 2 वायखोला 102.06
3108 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका विरभक्ती 102.16
3109 गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका 10,8 दाñसिñमौजा 102.2
3110 गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका 3 रिप तथा पात्ले 55.97
3111 गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका 6 दाñलिñ 102.3
3112 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 3 रुपाकोट 210.3
3113 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका झुप्रीकुना 102.58
3114 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 4 रुप्सीताल 451.52
3115 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 5 भिरजरा 102.74
3116 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 टोडके 102.81
3117 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका सिन्चाङ गढी 102.85
3118 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 6 धरमडाँडा सालघारी 102.87
3119 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 4 रिठ्ठेखोला आरुखर्क 103
3120 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका भिरपानी 38.4
3121 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) गैडाकोट नगरपालिका 18 मंगलादेवी 103.48
3122 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 सन्तडाँडा संहेले सालधारी 103.63
3123 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 9 लक्ष्मी महिला 8.1
3124 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 6 तिलाचन 103.83
3125 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 2 नववुद्ध 103.97
3126 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 1 लक्ष्मीपानी 65
3127 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 3 मुसुरावारी 104
3128 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका 3 मडुवा 104
3129 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका चिलीमडाँडा 104.07
3130 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 लामिछाने डाँडा 15.68
3131 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका थानीमाई 104.33
3132 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) कावासोती नगरपालिका 2 शिव 104.39
3133 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 1 लामीडाँडा 33.4
3134 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 12 रिपापाखा 104.49
3135 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका भूमिबराह एकराते 202
3136 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दूधपोखरी गाँउपालिका त्रिवेणी पात्ले 104.75
3137 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 7 चितेधारी 104.75
3138 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 8 लक्ष्मीनारायण 105
3139 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका डाँडाथोक 105.24
3140 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बुलिङटार गाँउपालिका 6 चण्डी 105.25
3141 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका ढोरवाराही 105.5
3142 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका भेडाखर्क 49.1
3143 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 8 लामोढुङ्गा 4.52
3144 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 4 घेवापानी कुसुन्डे 106
3145 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 खिउ बराह 106.64
3146 गण्डकी प्रदेश तनहु आबुँखैरेनी गाँउपालिका वरालुङ्ग 106.75
3147 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका पातालडाँडा 106.77
3148 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 3 रचनपाले 106.94
3149 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका वनपाले महभिर 107
3150 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका २,३ केराबारी 107.5
3151 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 3 जामूनेश्वांरा 107.6
3152 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका सुनदेवी 107.95
3153 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका सुदेखोला,सातविसे 108
3154 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 विन्दवासिनी 108
3155 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 7 कालाकुना 108
3156 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 लिगलिग 9.09
3157 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका रानीबन फलानेडांडा 108.1
3158 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका चोरपानी रानीओडार 108.15
3159 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका घ्यानुङ किरिया 108.91
3160 गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाँउपालिका 4 ठूलोटाउका 109
3161 गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाँउपालिका 3 अधेँरी खोला 109.04
3162 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 लिगलिग महिला 13.15
3163 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग क्ब्होलासोथार नगरपालिका वनस्पती 109.1
3164 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका भेडाखोर 57.25
3165 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका भेडाखोर 140.67
3166 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बरेङ गाँउपालिका 3 अन्सार 109.36
3167 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका कालिका 109.37
3168 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका 1 भैरव 110
3169 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 8 लिड्कीपाखा घुमाउने चौर 45
3170 गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका 6 खिलूञ्देउराली 110
3171 गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाँउपालिका ढोडेनी ईग्रनी 110.27
3172 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 1 जनएकता 110.368
3173 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 7 लिदिङभिरकुना 79.46
3174 गण्डकी प्रदेश तनहु भिमाद नगरपालिका दुङदुमा 110.7
3175 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका सपनकोट ओडारे 110.78
3176 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका पिस्ती 110.86
3177 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका ग्याचभन्ज्याङ 110.95
3178 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका वजरथुम्की 111
3179 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका सिद्ध 111.12
3180 गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका 4 लिसुनपाखा 176.45
3181 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १३ चिन्नेपानी 111.42
3182 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका भोवाङ टोड्के 83.99
3183 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 12 लुदी 15.3
3184 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० खोरादी वन 112
3185 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मध्यनेपाल नगरपालिका बडहरेपाताल 112.02
3186 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 6 जलदेवी 112.18
3187 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका 11 धारापानी 112.18
3188 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका भौमसातोम भञ्ज््याङ 137.4
3189 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका भ्याकुरेचरि बिसौना 7.62
3190 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 5 मोहोन 112.74
3191 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका जलदेवी 112.75
3192 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका मैनाभदौरे 112.9
3193 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 31 भीरपरी 113.06
3194 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 8 लुदीदामगाडे 294.12
3195 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) हुप्सेकोट गाँउपालिका 6 खयरकोन 113.2
3196 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 9 पातालठुलोमेला 113.23
3197 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 6 केलादी 113.4
3198 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाँउपालिका 2 झाक्रिसल्ला 113.48
3199 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग क्ब्होलासोथार नगरपालिका मपिङ 113.5
3200 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका कोटकालिका 113.5
3201 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपुर्ण गाँउपालिका मथेनी 190
3202 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका ११ खड्गकाली 114
3203 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाँउपालिका मनिबराह 479.39
3204 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 5 दरे 114.06
3205 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका भीरवानी 114.08
3206 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका रातमाटे थाकलडाँडा 114.14
3207 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका छोटेखोला 114.23
3208 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 7 सोहोर्दी 114.3
3209 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाँउपालिका मरेनी 492.71
3210 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 5 लेखडाँडा 39.93
3211 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 4 कोलाई देवी (ख) 114.65
3212 गण्डकी प्रदेश कास्की रुपा गाँउपालिका 4 शिखर 114.75
3213 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 11 वडहरेपाखा 47.37
3214 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 3 वाँदरझूला 114.84
3215 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका कालिका 114.85
3216 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाँउपालिका 5 लटेखोरिया 115
3217 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 1 धारापानी पथ्थरखोला 115
3218 गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाँउपालिका 5 पालुकोथान सोली३ोप्६े 115
3219 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका कमलादेवी 115.17
3220 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका चनर्खेडाँडा 115.41
3221 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका महाकाली 115.57
3222 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 3 घोरवन्दा 115.75
3223 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका लालीगुरांस 115.94
3224 गण्डकी प्रदेश तनहु शुक्लागण्डकी नगरपालिका पाँचपाते 116.12
3225 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाँउपालिका 3 वुकखोला 116.43
3226 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 9 मौरीभिर 116.82
3227 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग मर्स्याङदी गाँउपालिका मायांदु 116.88
3228 गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाँउपालिका 5 वनदेवि चिम्सेपाखा 47.88
3229 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका सिद्धथान 117.39
3230 गण्डकी प्रदेश तनहु म्याग्दे गाँउपालिका वनसखण्डी 117.75
3231 गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका 3 वनौतीपाखा 173.5
3232 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 6 वरवोटे 117.8
3233 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका ठूलोभन्ज्याङ 118
3234 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका सिरचुली 118
3235 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाँउपालिका 6 सलिना 118.48
3236 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) मध्यविन्दु नगरपालिका 6,8 रानीटार 118.55
3237 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 वलथुमपाखा 47.16
3238 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका सिता 118.79
3239 गण्डकी प्रदेश गोरखा आरुघाट गाँउपालिका 3 वालकन्या 61.3
3240 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका महखोला 69.75
3241 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका 13 लामिडाँडा 119
3242 गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका 4 गुप्तेश्वर 119
3243 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका तुरतुरेपानी 119.39
3244 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 5 वाल उज्ज्वल 119.65
3245 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 25 तिबे्रकोट 119.75
3246 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 3, 4 वाह्रपिर्के 48.51
3247 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका भmांक्रीथान 119.85
3248 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका 1 महटाउको 46.4
3249 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका तामाकोट खनियाडाँडा 120
3250 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 विजुली झाक्रे 7.2
3251 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 21 धारापानी महिला 120.37
3252 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 शिव देउराली 120.5
3253 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बडिगाड गाँउपालिका 9 मेलमिलाप 120.5
3254 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका गवादी 120.75
3255 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका कृष्णगण्डकी 120.88
3256 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका वराहकसेनी 121
3257 गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका 10 विरिन्चोक 114.82
3258 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका भेडिखर्क तल्लो खर्क 121.5
3259 गण्डकी प्रदेश तनहु वन्दिपुर गाँउपालिका वाक्से 121.6
3260 गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेन गाँउपालिका 8 विर्खेपानी 72.75
3261 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 सालघारी 122.11
3262 गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका 16 मैजीपातल खुनीपाखा 122.29
3263 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग क्ब्होलासोथार नगरपालिका तामाखानी 122.4
3264 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग राईनास नगरपालिका आंपचौर 122.53
3265 गण्डकी प्रदेश तनहु ब्यास नगरपालिका १२ स्वाग्दी 122.7
3266 गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका 2 वुट्टापाले 7.31
3267 गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका ! मालूंगा 123
3268 गण्डकी प्रदेश तनहु घिरिङ गाँउपालिका लुम्दीनौलोडाँडा 123.07
3269 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) बिनयी त्रिवेणी गाँउपालिका 1 भेडावान 123.15
3270 गण्डकी प्रदेश तनहु भानु नगरपालिका तिनढुङ्गे 123.67
3271 गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाँउपालिका 3 वेङराङ सातकन्या 27
3272 गण्डकी प्रदेश लमजुङ्ग दोर्दी गाँउपालिका हुडांडा 123.77
3273 गण्डकी प्रदेश तनहु देवघाट गाँउपालिका चक्रवर्ती 123.87
3274 गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका 7 सोहोर्दी सां३ूखोला 124
3275 गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाँउपालिका महभिर 23.5
3276 गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्ब) गैडाकोट नगरपालिका 3 दुराडाँडा 124.11
3277 गण्डकी प्रदेश तनहु ऋषिङ्ग गाँउपालिका आहाले 124.2
3278 गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाँउपालिका 3,4 धुलेपाल्सििंग 124.2
3279 गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका 10 जैलुङ 124.3